Od idućeg ponedjeljka svi đaci u klupama OŠ „Drago Milović“

„Kao što je već poznato i zvanično objavljeno, kompletna nastava prve sedmice drugog polugodišta ove školske godine se za sve učenike od prvog do devetog razreda obavlja online, po skraćenom modelu broja časova i uz obnavljanje predhodno utvrđenih nastavnih jedinica, ali od naredne sedmice smo od dva ponuđena modela izabrali onaj za koji mislimo da je korisniji za djecu a podrazumjeva da svi đaci budu fizički prisutni u školi „, rekao je u našem programu Predrag Šušić, ditrektor OŠ „Drago Milović“.„Uspjeli smo da se organizujemo za ovakav rad ali vidjećemo kako će sve od narednog pomedjeljka to krenuti. Jer škola je velika, puno je đaka, svaki dan ćemo biti non stop u nastavi od 7 do 18.30, ali se nadamo da ćemo uz podršku nastavnika koji će imati veliko breme posla i odgovornosti , to uspjeti da realizujemo kako treba i u ovakvim okolnosima„.

U svim razredima će učenici biti podjeljeni u dvije grupe do 15 učenika, kako je i preporučeno, ili do 17 onda kada u razredu ima i đaka sa posebnim potrebama . Početak rada za 1., 6., 7., 8., i 9. razred za prvu grupu je u 7.30 , pa dalje po drugim grupama ; zatim za drugi razred u 12 .10 , a za 3.,4., i 5. razred u 13.20.

Od 1. do 4. razreda će se raditi po tri časa u svakoj grupi  a od 5. do 9. razreda po četiri časa, koji inače traju po pravilima do 30 minuta. Učenici od 6. do 9.razreda , imaće od15 sati još i dio časova koji su planom i programom predviđeni za online nastavu, maksimalno dva dnevno .

Ono što je novina je da će svako odjeljenje imati svoju učionicu pa će nastavnici dolaziti kod njih i tamo se mijenjati, a ne kao ranije kada se odvijala kabinetska nastava i učenici su išli od jednog do drugog kabineta što je dovodilo do velikih gužvi između časova po hodnicima.“

 

Ovih dana u tivatsku osnovnu školu treba da stigne gorivo za grijanje a prema riječima Šušića naručene su dovoljne količine. Za vikend će se grijanje upaliti kako bi se zidovi ovog velikog objekta na vrijeme zagrijali i od ponedjeljka će njene učionice i hodnici biti topli i spremni za prijem osnovaca.