Od danas prijem zahtjeva za dječiji dodatak

JU Centar za socijalni rad za opštine u okviru Kotor, Tivat i Budva, će od 01. 09. 2021. godine početi sa primanjem zahtjeva za ostvarivanje novog prava na dodatak za djecu od 0 do 6 godina starosti. Shodno Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, koji je objavljen u Službenom listu Crne Gore br. 59/2021, čija primjena počinje od 01. 10. 2021. godine, utvrđeno je da pravo na dodatak za djecu ostvaruju djeca starosne dobi do 6 godina.

Zahtjev za dodatak za djecu, se podnosi lično, nadležnom Centru za socijalni rad, prema mjestu prebivališta.

Uz zahtjev  je potrebno dostaviti sledeću dokumetaciju:

  1. lična karta roditelja na uvid;
  2. jedinstven matični broj za dijete/cu;
  3. ukoliko su roditelji razvedeni ili ne žive zajedno, potrebno je dostaviti i odluku nadležnog organa o povjeravanju djeteta/ce na dalju brigu i staranje.

NAPOMENA: Adresa prebivališta roditelja i djeteta mora biti ista.

Prijem zahtjeva vršiće se po azbučnom redu na sledeći način:

Dana 01.09.2021.g. (srijeda) i 02.09.2021.g. (četvrtak) za prezimena koja počinju na slovo A i B;

Dana 03.09.2021.g. (petak) i 04.09.2021.g. (subota) za prezimena koja počinju na slovo V i G;

Dana 06.09.2021.g. (ponedjeljak) i 07.09.2021.g. (utorak) za prezimena koja počinju na slovo D, Đ, E i Ž;

Dana 08.09.2021.g. (srijeda) za prezimena koja počinju na slovo Z, I i J;

Dana 09.09.2021.g. (četvrtak) za prezimena koja počinju na slovo K;

Dana 10.09.2021.g. (petak) za prezimena koja počinju na slovo L i LJ;

Dana 11.09.2021.g. (subota) za prezimena koja počinju na slovo M ;

Dana 13.09.2021.g. (ponedjeljak) za prezimena koja počinju na slovo N, Nj i O;

Dana 14.09.2021.g. (utorak) i 15.09.2021.g. (srijeda) za prezimena koja počinju na slovo P;

Dana 16.09.2021.g. (četvrtak) za prezimena koja počinju na slovo R;

Dana 17.09.2021.g. (petak) za prezimena koja počinju na slovo S;

Dana 18.09.2021.g. (subota) za prezimena koja počinju na slovo T, Ć, U, F, H, C, Č i DŽ;

Dana 20.09.2021.g. (ponedjeljak) za prezimena koja počinju na slovo Š;

Zahtjevi za ostvarivanje prava na dodatak za djecu uzrasta 0-6 godina mogu se podnositi po naprijed navedenom redosljedu  i to:

  • radnim danima u vremenu od 7 do 18 časova
  • subotom u vremenu od 7 do 12 časova

VAŽNA NAPOMENA: Za sve ostale zahtjeve i podneske, JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva će raditi u redovnim terminima za rad sa strankama od 08h do 12h, dok je produženo radno vrijeme rezervisano za ostvarivanje prava na dodatak za djecu uzrasta od 0-6 godina.

Apeluje se na građane da poštuju epidemiološke mjere, da ne stvaraju gužve, jer ima dovoljno vremena da se prime svi zahtjevi za ostvarivanje prava na dječji dodatak za djecu od 0 do 6 godina.