Očekuju da Orlandić neće tražiti otpremninu

Odbor direktora Aerodroma Crne Gore razriješio je juče dužnosti izvršnog direktora Danila Orlandića, koji je na toj poziciji od 1. septembra 2017. godine i kome je mandat isticao 1. septembra ove godine.

Bord direktora Aerodroma je promijenjen prije skoro mjesec dana i u tom tijelu su sada Nebojša Đoković, Ognjen Jovović, Branko Vuković, Boro Todorović i Edin Dobardžić.

„Dan“ je u vezi sa smjenom Orlandića kontaktirao Ministarstvo kapitalnih investicija, čijem resoru pripadaju Aerodromi i tražio detalje u vezi sa razrješenjem Orlandića.

Iz resora koji vodi ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić su kazali da je ugovorom koji je Orlandić zaključio sa prethodnim bordom direktora 8. decembra 2020. godine predviđena isplata 18 bruto plata u slučaju razrješenja.

Šta predviđa ugovor

Orlandić, prema podacima dostavljenim Agenciji za sprečavanje korupcije, ima neto platu od dvije hiljade eura. Sa porezima i doprinosima njegova plata je oko tri hiljade eura, što znači da prema ugovoru ima pravo na 54 hiljade otpremnine.

“Apsolutno bismo bili saglasni sa isplatom otpremnine bilo kom uspješnom direktoru državnog privrednog društva, što sa Aerodromima Crne Gore nije slučaj. Zaista je za očekivati, da u skladu sa poslovnom i ličnom etikom Orlandić neće zahtijevati isplatu otpremnine”, kazali su Danu iz MKI.

Oni su istakli da nekad uspješno preduzeće loše posluje, da je nelikvidno, a da obaveze oko operativnih poslova nijesu završene.

“Poslovanje Aerodroma je izuzetno loše, nijesu ispoštovani zahtjevi Agencije Civilnog vazduhoplovstva za sertifikaciju aerodoroma. Nijesu ispoštovani zahtjevi povodom zapošljavanja u prethodnoj godini i vremenu izbora. Organizaciona struktura preduzeća je loša, relevantan proces održavanja dozvola operativnog osoblja je nefunkcionalan. Godinama nije izvršena zakonska obaveza izbora internog revizora. Nije rađena procjena osnovnih sredstava aerodroma, što je takođe zakonska obaveza na period tri do pet godina, a nije rađen od 2012. godine. Finansijski rezultat za prethodnu godinu je negativan i očekivani iznos gubitka je 13 miliona eura. Činjenica je da izvršnom direktoru mandat prestaje za tri mjeseca, ali je neophodna hitna intervencija, promjena dosadašnjeg načina rada i pokušaj pripreme za ljetnju sezonu”, poručili su iz Ministarstva kapitalnih investicija.

Direktora će birati na konkursu

Na pitanje Dana da li će na poziciju izvršnog direktora biti imenovan neko iz partija koje čine vlast, odnosno prema raspodjeli pozicija no dubini, ili će raspisati konkurs, iz MKI su kazali da će raspisati konkurs za novog izvršnog direktora.

“Intencija Ministarstva kapitalnih investicija je da dovedemo kvalitetan kadar, a s međunarodnim iskustvom u poslovima rukovođenja i upravljanja aerodromima, kao i pripremanjem koncesije”, naveli su iz MKI.

(Dan)