srednja

Obuka za upotrebu elektronske platforme za učenje odraslih

U SMŠ “Mladost” juče je održana jednodnevna obuka za upotrebu elektronske platforme za učenje odraslih-EPALE, platforme za predstavnike stejkholdera u obrazovanju odraslih, odnosno predstavnika odraslih. Obuka je organizovana u okviru projekta “EPALE – Nacionalni servis podrške za Crnu Goru” koji sprovodi Centar za stručno obrazovanje, a realizovali su je multiplikatori Miloš Trivić i Snežana Kršikapa.
Na obuci je, pored predstavljanja samog projekta i uloge Centra za stručno obrazovanje kao Nacionalne službe podrške (NSS) koja ima zadatak da pruža doprinos stvaranju sadržaja za EPALE, pokreće platformu, promoviše je na nacionalnom i međunarodnom nivou i tijesno sarađuje sa Centralnim servisom za podršku (CSP), bilo riječi i o samoj platformi i njenoj upotrebi. EPALE je platforma koja je namijenjena prevashodno akterima kreiranja i sprovođenja politike obrazovanja odraslih, nastavnicima, trenerima, instruktorima, akademskim profesorima, istraživačima i drugim stručnjacima koji rade u oblasti obrazovanja odraslih. Učesnicima obuke predstavljeni su ciljevi i aktivnosti radnih paketa, mogućnost njihovog doprinosa sadržaju platformi, animiranju online zajednice I interaktivne društvene zajednice EPALE platforme, podrška multijezičnosti, kao i benefiti koje ova platforma pruža svima akterima implementacije politike obrazovanja odraslih u Crnoj Gori.
Nakon upoznavanja sa EPALE projektom i platformom, učesnici su pristupili registraciji, upoznavanju sa sadržajima portala, aktivnostima zajednice, događajima, novostima, blogovima, tematskim cjelinama, resursima i ostalim sadržajima koje ona nudi. Registracijom na portalu učesnici su dobili mogućnost aktivnog učešća na njemu, a u toku obuke dobili su uputstva kako da postavljaju vijesti, blogove, komentarišu teme uz poštovanje pravila unošenja i objave blog sadržaja I preuzimanja sadržaja dostupnih na platformi.
Nakon uspješno završene obuke, polaznicima su uručene potvrde o pohađanju EPALE obuke.