Obuka za fudbalske trenere u Tivtu

U Tivtu je počeo prvi semestar osme generacije kandidata za UEFA B licencu.

Semestar pohađa 25 kandidata, koji su krajem prošle godine, na osnovu dostavljene dokumentacije, odabrani od Stručne komisije Centra za edukaciju trenera.

Druga i treća grupa kandidata za UEFA B licencu semestre će odraditi u februaru i martu.