Oborena stabla na više lokacija

Današnja bura stvara velike probleme radnicima Komunalnog. Na više lokacija u gradu došlo je do obaranja stabala. Dio stabla koji se nalazi u dvorištu vrtića u Donjoj Lastvi, pao je na ulicu koja vodu ka naselju Ruljina. Osim toga, oboreno je stablo i u Krasicima, pa je zatvoren dio puta.

Po prijavi koju je Komunalno dobilo od Službe zaštite i u centru grada je vjetar oborio grane pa na kratko došlo fo prekida saobraćaja.

Ekipe su i dalje na terenu.