Promocija Tivatski rodoljubi

OBNOR – Opština da poštuje mišljenje ombudsmana

Tivatski OBNOR – Organizacija boraca NOR – jugoslovenska opcija, Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj podnijela je zahtjev za ravnopravan tretman boračkih organizacija na osnovu zvaničnog mišljenja zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

„Podsjećamo vas da smo se i ranije obraćali opštini za pomoć jer sredstava namijenjena za finansiranje NVO koja se dodjeljuju na konkursu i koja smo dobili u tri navrata nijesu mogla da pokriju troškove štampanja tri knjige koje smo do sada objavili. Ističemo da OBNOR Tivat funkcioniše bez službenog prostora i finansijskih sredstava neophodnih za rad“, ističe se u zahtjevu koji je opštini Tivat dostavio predsjednik tivatskog OBNOR – Mato Brguljan.

30.juna ove godine, na osnovu pritužbe SOBNOR i Udruženja boraca ratova od 1990. godine „zbog diskriminatorskog odnosa koje odgovornim označavaju Vladu Crne Gore, Ministarstvo finansija i Komisiju za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću“ ombdusman Šućko Baković je donio je zvanično mišljenje u kome se ističe da država i opštine narušavaju princip jednakosti i čine diskriminaciju prilikom finansiranja boračkih organizacija. „Zaštitnik smatra da se zakonskim modelom finansiranja samo jedne nevladine organizcaije koja baštini ideje i promoviše boračku organizaciju, narušava princip jednakosti i čini diskriminacija prema ostalim organizacijama koje imaju ili bi imale iste programske ciljeve i bile zasnovane na očuvanju vrijednosti potvrđenih kroz istorijsko i kulturno nasljeđe Crne Gore po uslovom da ne postoje ograničenja zasnovana na Ustavu, međunarodnom pravu i zakonodavstu Crne Gore“, ističe se u aktu koji je donio Baković. On je na osnovu mišljenja Ministarstvu finansija preporučio da analizira mogućnost finansiranja na ravnopravnim osnovama i nađe model finansiranja po kome bi boračke organizacije bile izjednačene u ostvarivanju prava na ravnopravan pristup sredstvima. U tom smislu je Ministarstvu preporučio da u što kraćem roku obave konsultacije sa svim boračkim organizacija u cilju ujednačavanja tretmana boračkih organizacija u skladu sa Ustavom.