Objavljen školski kalendar

Nova školska godina, koja počinje 1. oktobra, biće završena 18. juna, a školskim kalendarom je predviđeno da se zbog početnog odlaganja nastava nadoknađuje u prvom i drugom klasifikacionom periodu u dvije subote, a u trećem i četvrtom u tri. U odnosu na prethodne školska kalendare, ove godine nema pauza između prvog i drugog ciklusa i zimski raspust je skraćen, prenosi Udruženje Roditelji.me.Nastavna godina za učenike završnog razreda biće okončana u petak, 28. maja 2021.Obrazovno-vaspitni rad se organizuje u četiri klasifikaciona perioda, od kojih se prvi završava u petak, 20. novembra 2020. Drugi će trajati od 23. novembra do 31. decembra, a treći 18. januara do 31. marta 2021. Četvrti klasifikacioni period počinje u četvrtak, 1. aprila, a završava se u petak, 18. juna.  Zimski raspust je planiran od 1. do 17. januara 2021.

Za učenike koji imaju zaključen individualni ugovor o obrazovanju vrijeme organizovanja praktičnog obrazovanja ostvaruje se u skladu sa zakonom i individualnim ugovorom o obrazovanju.
Testiranje postignuća učenika iz matematike na kraju drugog ciklusa osnovne škole obaviće se 18. maja 2021., a eksterna provjera znanja iz istog predmeta ali za učenike trećeg ciklusa 7. aprila. Oni će imati eksternu provjeru znanja iz maternjeg jezika dan ranije, 6. aprila, a iz izbornog predmeta 8. aprila.
Maturski i stručni ispit iz maternjeg jezika biće organizovan 17. aprila 2021. , iz prvog stranog jezika 8. maja, a izbornog predmeta 9. juna. Izdavanje diplome o maturskom i stručnom ispitu zakazano je do 18. juna 2021. godine.