Plan podsticajnih mjera u poljoprivredi za ovu godinu

Opština Tivat Tivat i  Sekretarijat za privredu Opštine Tivat objavili su danas Plan podsticajnih mjera u poljoprivredi za ovu 2021.godinu. Iz budžeta opštine u ove svrhe opredjeljeno je 45 hiljada eura.

Planom je obuhvaćeno 14 oblasti u okviru kojih će se raspoređivati sredstva za poljoprivredu i to za ruralni turizam, podršku razvoju voćarske i vinogradarske proizvodnje, podršku razvoju maslinarstva, podršku razvoju povrtarske i cvjećarske proizvodnje, podršku razvoju pčelarstva, podršku razvoju stočarstva, podršku razvoju organske poljoprivrede, podršku unapređenju seoske infrastrukture, podršku unapređenju manifestacija i promociji ruralnog područja i poljoprivrede, podršku razvoju ribarstva i marikulture, podršku korisnicima staračke naknade, podršku unapređenju lovstva, podršku održivom upravljanju zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje, pošumljavanje po principu agrošumarstva

Plan je donesen uz konsultacije i predloge udruženja čija je oblast uglavnom poljoprivreda. U okviru gore navedenih mjera u toku maja raspisaće se Javni pozivi kojima će se detaljno opisati uslovi korišćenja kao i rokovi predaje zahtjeva  i ostale procedure realizacije, saopštili iz Sekretarijata za privredu gdje se mogu dobiti sve neophodne informacije, ističe se u saopštenju resornog sekretarijta.

Sve informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu, na telefon br 661 347 i na imail [email protected] i [email protected] .