Objavljen Javni poziv za dodjelu podrške razvoju maslinarstva

Maslinari i ove godine imaju mogućnost da kroz Agrobudžet dobiju bespovratnu podršku u iznosu do 50 odsto investicije i da podignu nove maslinjake, revitalizuju postojeće, da nabave opremu, sisteme za navodnjavanje, podignu podzide u maslinjacima, čime značajno mogu unaprijediti svoju prooizvodnju.

Javni poziv za dodjelu podrške razvoju maslinarstva kroz koji mogu dobiti navedenu podršku za realizovane investicije objavljen je danas, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Podržavaju se investicije u cilju povećanja površina pod novim zasadima i boljeg iskorištavanja starih zasada, kao i nabavka opreme za maslinarstvo koja je usmjerena na osavremenjavanje proizvodnje.

Prihvatljive investicije za podršku su: kupovina sadnog materijala za zasnivanje novih maslinjaka, nabavka sistema za navodnjavanje, namjenske opreme za maslinarstvo, zatim materijala za zidanje podzida u maslinjacima. Podrška se takođe daje za revitalizaciju maslinjaka.

Podrška se obezbjeđuje u iznosu do 50 odsto od vrijednosti investicije, a 55odsto za one podnosioce zahtjeva koji su osigurani po osnovu poljoprivrede.

Ukupna vrijednost prihvatljivih investicija je do 10.000 eura dok poljoprivredno gazdinstvo može ostvariti maksimalnu visinu podrške do 5.000 eura u toku godine, dodaje se u saopštenju.

Korisnici podrške po ovom pozivu treba da budu upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao i Registar proizvođača maslina i/ili Registar proizvođača maslinovog ulja u momentu podnošenja Zahtjeva za odobravanje podrške.

Rok za dostavljanje zahtjeva je do 01. novembra 2020. godine, osim za izgradnju podzida gdje se zahtjev za odobravanje podrške dostavlja najkasnije do 01.07.2020.godine.