Obilježili granicu „Tivatskih solila“ na moru

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (JPMDCG) izvršilo je postavljanje crveno-bijelih bova u cilju obilježavanja granice Posebnog rezervata prirode „Tivatska solila“ na moru.

Iz tog preduzeća navode da granica nije jasno prepoznatljiva na terenu jer je glavni morski nasip nekadašnje solane, koji predstavlja granicu rezervata, danas ispod nivoa mora.

„Takođe, kako je područje Tivatskih solila Pravilnikom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrđeno kao ribolovni zabran, odnosno zaštićeno ribolovno područje u kojem je, u skladu sa Zakonom o morskom ribarstvu i marikulturi zabranjena svaka vrsta ribolova, izvršeno je i postavljanje tabli sa natpisom ”RIBOLOVNI ZABRAN“ radi obavještavanja svih koji uplovljavaju barkama i vrše ribolov unutar granica Posebnog rezervata prirode ‘Tivatska solila'“, dodaje se u saopštenju.

U cilju potpune zaštite ribolovnih zabrana na lokacijama Široka rijeka i Solila, republička ribarska inspekcija i drugi nadležni organi, kako su kazali, vrše redovnu kontrolu ovog područja.

Iz JPMDCG podsjećaju da su Solila 2008. godine proglašena Posebnim rezervatom prirode, a u skladu sa čanom 23 Zakona o zaštiti prirode „posebni rezervat prirode je područje kopna i mora od naročitog značaja zbog jedinstvenosti, rijetkosti ili reprezentativnosti prirodnih vrijednosti, a koje obuhvata stanište ugrožene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva, u kojem čovjek živi usklađeno sa prirodom i koje se štiti radi očuvanja prirodnih uslova i vrijednosti.

„U posebnom rezervatu prirode zabranjeno je vršiti radnje i aktivnosti i obavljati djelatnosti koje mogu narušiti svojstva zbog kojih je proglašen zaštićenim područjem, a mogu se vršiti posjete radi praćenja stanja prirode, obrazovanja i turizma na osnovu odobrenja upravljača pod uslovom da se ne uznemiravaju populacije divljih vrsta životinja i ne narušavaju staništa divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva“, navodi se u saopštenju.