Obilježavanje 250 godina rođenja Ludviga Van Betovena

Obiilježavanju 250 – te godine od rođenja jednog od najznačajnijih svjetskih kompozitora Ludvig van Betovena, pridružuju se i članovi Učeničkog parlamenta Muzičke škole Tivat.

„Zbog pandemije korona virusa ovaj projekat nije moguće realizovati u prisustvu publike, pa Učenički parlament snima ovaj događaj, koji kroz prostor naracije o Betovenu i izvođenju obrade samo nekoliko najpoznatijih njegovih djela izvode učenici: Marko Miljević – klavir, Pavla Petrović – violina, Doris Deković- klavir, Tea Čelanović – marimba, Tijana Begović – flauta, Jovana Klakor- flauta, Kristina Radulović- gitara, Irina Klakor- oboa, Mea Baletina – klavir“, saopštili su iz škole.
Projekat je pripremila nastavnica Staša Nikolić.