Obezbijeđen novac za isplatu pomoći penzionerima

Vlada Crne Gore obezbijedila je novac za isplatu jednokratne pomoći od 50 eura, penzionerima čija penzija ne prelazi 128,82 eura, saopšteno je iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore (Fond PIO).

„Vlada Crne Gore obezbijedila je sredstva za isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od 50 eura korisicima srazmjernih penzija, koje Fond PIO Crne Gore isplaćuje Crnoj Gori, a čiji iznos crnogorske srazmjerne penzije, skupa sa penzijom iz inostranstva, ne prelazi iznos najniže penzije od 128,82 eura“, navodi se u saopštenju.

Penzineri koji su pravo na penziju ostvarili u nekoj od bivših država SFRJ, kako bi ostvarili to pravo potrebno je da se obrate svojoj poslovnoj banci kako bi obezbijedili dokaz o visini penzije koju prima u drugoj državi ili državama.

„U cilju ostvarivanja ovog prava korisnici srazmjerne penzije koji su to pravo ostvarili primjenom međunarodnih ugovora sa drugim državama (osim država nastalih na teritoriji bivše SFRJ, Republika Srbija, Republika Hrvatska, Republika slovenija, Sjeverna Makedonija, BIH i Republika Srpska – podaci su obezbijeđeni u saradnji sa nadležnim nosiocima osiguranja) potrebno je da se obrate poslovnoj banci preko koje primaju penziju radi obezbjeđivanja dokaza (potvrda ili neki drugi akt) o visini penzije koju prima u drugoj državi ili državama“, navodi se u saopštenju.

Iz Fonda PIO dodajju da će poslovna banka,uz saglasnost penzionera, dokaz o visini penzije dostaviti Fondu PIO Crne Gore u elektronskoj formi.

„Fond PIO Crne Gore će odmah nakon dobijanja podataka izvršiti obračun i isplatu jednokratne pomoći za te korisnike“, zaključuju iz Fonda PIO.