Obavještenje o Naredbi

Predsjednik Opštine Tivat donio je Naredbu o režimu rada organa i službi Opštine Tivat, u cilju spriječavanja širenja novog Korona virusa. Molimo Vas da ove mjere, uz mjere Instituta za javno zdravlje uzmete u obzir, prilikom donošenja mjera o režimu rada u svim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač Opština Tivat.

  1. Nalaže se organima i službama Opštine Tivat, da od petka 12.02.2021. godine, obavljanje poslova iz svoje nadležnosti obezbjede kroz kontrolisani proces rada i rotirajuća dežurstva, a sve u cilju spriječavanja širenja novog Korona virusa.
  1. Obavezuju se starješine organa i službi Opštine Tivat, da odrede radna mjesta za koje je neophodno obezbjediti dežurstvo, kao i zaposlene koji će te poslove obavljati, pri tome vodeći računa o zdravstvenom stanju, godinama starosti, porodičnim prilikama i drugim okolnostima zaposlenih zbog kojih isti ne bi smjeli biti izloženi povećanom riziku od obolijevanja.
  1. Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor kao i Služba zaštite poslove iz svoje nadležnosti obavljaće redovno.
  1. Određuje se radno vrijeme u Opštini Tivat  u trajanju od 07:00 časova do 12:00 časova (bez pauze), i isto je važeće do donošenja nove naredbe o određivanju radnog vremena odnosno do stavljanja van snage ove naredbe.
  1. Rad sa strankama u Opštini Tivat biće organizovan u periodu navedenom u tački 4 ove naredbe, pri čemu će se posebno voditi računa o broju stranaka koje se mogu primiti i istovremeno boraviti u službenim prostorijama.
  1. Svim zaposlenima koji u skladu sa ovom naredbom budu odsustvovali sa radnog mjesta u skladu sa odlukama starješina organa i službi Opštine Tivat ne može biti smanjena zarada zbog navedene činjenice.
  1. Ova naredba stupa na snagu počev od 12.02.2021. godine, i ista će biti objavljena na sajtu Opštine Tivat i oglasnoj tabli, saopšteno je iz Službe predsjednika Opštine.