Obavještenje Centra za socijalni rad

Centar za socijalni rad Tivat obavještava roditelje korisnike materijalnog obezbjeđenje da je termin za ljetovanje na Ivanovim koritima od 17.juna do 24. juna.
Takođe, sem djece korisnika materijalnog obezbjeđenja ovo pravo mogu koristiti i djeca koja su na porodičnom smještaju-hraniteljstvu.
Ovo pravo može koristiti 30 djece uzrasta od 7 do 14 godina.
Djeca sa sobom moraju imati potvrdu izabranog doktora o njihovom zdravstvenom stanju i knjižice uredno ovjerene.
Djecu će pratiti jedan do dva vaspitača u zavisnosti od broja prijavljenih.
Prijava na broj telefona 032 674 646 , zaključno sa 13.junom 2019. godine do 15 časova.