Obaveza investitora da do 22. januara riješi problem

Već tridesetak dana mještani Donje Lastve suočavaju se sa devastiranim lokalnim putem koji vodi ka Gornjoj Lastvi.
Na samom skretanju sa magistrale ka Gornjoj Lastvi iskopana je šahta sa vodovodnim cijevima kao i rov do gradilišta koje je nedavno otvoreno odmah do saobraćajnice.
Otvoreni šaht i nasip uz njega smanjuju širinu ionako uske saobraćajnice na mjestu gdje se dva vozila ne mogu mimoići, a kolovoz je potpuno uništen. Mještani tvrde da su u više navrata do sada problem prijavljivali Komunalnoj inspekciji i Komunalnoj policiji Opštine Tivat, ali da to nije dovelo do nikakvog riješenja.
Komunalna inspekcija je izlazila na teren i investoritoru gradilišta na skretanju sa Jadranske magistrale za Gornju Lastvu naložila da put koji je prekopao zbog svojih infrastrukturnih protreba, dovede u prvobitno stanje, ali kako saznajemo, investitor je uzeo u obavezu da do srijede, 22. januara, put vrati u prvobitno stanje.
Iz tivatskog „Vodovoda i kanalizacije“ koji je nadgledao radove na izmještanju postojećeg cjevovoda i spajanju gradilišta na vodovodnu infrastrukturu, su rekli da je sve završeno što se njih tiče.
Na portalu Sistema 48 Opštine Tivat postoje dvije prijave vezane za problem na putu za Gornju Lastvu.
Prva je, kako piše, „uspješno zatvorena“ komunalni inspektor je izašao na teren i investitoru naložio da put dovede u prvobitno stanje što se do danas nije dogodilo, pa je u srijedu podnešena još jedna prijava koja je u postupku riješavanja.
U prijavi stoji da mještani svakodnevno oštećuju svoje automobile zbog uništenog puta, čemu dodatno doprinose i kamioni od po 15-20 tona, iako je put kategorizovan za maksimalnu nosivost 5 tona.
Na novom gradilištu nema, po zakonu obavezne table sa podacima o investitoru, projektu koji se tu realizuje i nadzornom organu.

Foto Vijesti