Cdu Tivat plakat

Cdu: O viziji razvoja Tivta u četvrtak od 18,30

Crnogorska demokratska unija, koja na redovnim lokalnim izborima u Tivtu nastupa pod rednim brojem 9, sa listom „Cdu, Neven Staničić, Vakat je za Tivat“, održaće završnu panel raspravu, na temu vizije razvoja tivatske opštine, sjutra, u četvrtak, u 18.30 sati, u multimedijalnoj sali Skupštine Opštine Tivat – kaže se u saopštenju cdu.

Na panelu će, pored kapetana Rajka Čavora, šefa Izbornog štaba Cdu i predsjednika Cdu Tivat, govoriti Branko Diki Kažanegra, Neven Staničić i Miodrag Vlahović, predsjednik Cdu. Cdu se zalaže za definisanje dugoročnog razvojnog koncepta Tivta, koji će biti komplementaran, odnosno saglasan sa strategijom razvoja Boke i cijelog priobalnog područja Crne Gore. Tivat ima svoje specifičnosti i potencijale, koje treba podržati pažljivim planiranjem. To će omogućiti da se održi nivo, sadržaj i karakter razvojnih projekata, koji treba da oplemene, a ne da opterete ili naruže prostor kojim raspolažemo. Treba se ugledati na pozitivne i uspješne primjere iz mediteranskog basena i ne dozvoliti da se ponove teško popravljive greške iz neposrednog susjedstva.
Cdu je sigurna da će, kao dio buduće lokalne uprave, dati svoj doprinos unapređenju Tivta i cijele tivatske opštine.
Vrijeme je za Cdu, vakat je za Tivat! – kaže se u saopštenju cdu.