O restauriranju, renoviranju i programima JU Muzej i galerija Tivat

U proteklom period smo u našoj ustanovi radili malo istraživanje o tome kada su ovi topovi stigli , kada su postavljeni i gdje su bile prve lokacije. Našli smo da su oni nakon zemljotresa stajali pored kule. Pošto su oronuli i loše su izgledali , posebno postolja , željeli smo da ih dovedemo u red, dobili smo kvalitetnu ponudu za korektnu cijenu i uradili smo ih„, rekla je za naš Radio Jelena Bošković direktorica JU Muzej i galerija Tivat povodom nedavnog  postavljanja restauriranih topova na ulazu u kompleks Buća Luković.

Sve to na prvi pogled izgleda jednostavno ali kada su došle dizalice i ljudi i kada smo imali nekoliko neuspješnih pokušaja, zabrinuli smo se da li ćemo to odraditi. No ipak se na kraju posao uspješno završio .
Oni su teški po 3,4 tona i zato do sad to nije bilo odrađeno jer prosto dizalice nisu bile predviđeno za tu težinu. Od kada smo ih ponovo postavili, ljudi prilaze, obilaze ih i razgledaju, rapituju se o nima i čini mi se da su veoma zadovoljni što su topovi ponovo tu, ovako uljepšani i renovirani. Apelovala bi samo na roditelje da vode račune i da ipak ne dozvoljavaju djeci penjanje na njih, jer oni nisu za to predviđeni„.

Direktorica ove ustanove je objasnila da je prošle godine Opština finansirala sanaciju jednog dijela objekta, depoa i kancelarije , a sada se kreće sa renoviranjem kula.  Sumu od 90.000 eura će obezbjediti Opština i Ministarstvo kulture koje je finansiralo i Konzervatorski projekat još 2018. Očekuje se da se to odraditi  za par mjeseci, i spolja i iznutra, i da će ovaj prostor sad biti bezbjedniji za posjetioce, a izgledaće  ljepše i atraktivnije. Prate se konkursi za narednu godinu iz različitih fondova za još sredstava za ulaganje u opremanje depoa Muzeja i galerije, kako bi sve bilo po predviđenim standardima.

Što se tiče naših programa dešavanja za tekući period, on je ranije obuhvatio dosta izložbi i autora, kako domaćih tako i stranih. Zbog epidemije a i zbog troškova, program smo morali da korigujemo i orijentisali smo se na domaće snage ali tako da program ne bude siromašniji kao i što broj događaja nije smanjen. Naredne nedjelje otvaramo izložbu skulptura u prizemlju, potom izložbu na prvom spratu , pa u etnografskom muzeju.

Mi se nadamo da će doći bolja vremena i da će se naći termini za sve planirane događaje, a ako do toga ne dođe te izložbe ćemo odložiti naredne godine. Što se tiče odabira programa , praktikujem da se najprije raspiše konkurs i da potom komisija o tome odlučuje . Potom projekte rangiram i odlučujem o tome šta će se odraditi . Cilj mi je da promovišem i mlađe umjetnike ne samo one afirmisane“.

Muzej i galerija ima fundus umjetničke, etnografske i arheološke zbirke. Nanjihovom Instagram profilu i FB stranici u posljednje vrijeme objavljuju dosta eksponata iz fundusa ovih zbirki, kratke priče o tome šta se sve nalazi u vlasništvu ove ustanove.

Inače, imamo dobru saradnju sa muzejima u Kotoru i Perastu, sarađujemo sa ruskim, kanadskim , hrvatskim umjetnicima i nadam se da će ih još biti. Cilj nam je da se ove zbirke vremenom sve više obogaćuju a imamo veliki i broj umjetnina koji nam je poklonjen“, zaljučuje Jelena Bošković.