O prodaji i pakovanju proizvoda u seoskom gazdinstvu „Kameno gnijezdo“

U organizaciji  Sekretarijata za turizam i preduzetništvo danas je održana edukativna radionica na seoskom gazdinustvu „Kameno gnijezdo“ u Đuraševićima koje zajednički vode porodice Brinić i Petrić. Tema radionice, koja se održava u sklopu manifestacije Novembarski dani, je kako unaprijediti prodaju proizvoda, odnos kako upakovati proizvod.

Radionici je prisustvovalo dvadesetak  poljoprivrednih proizvođača sa područja tivatske i kotorske opštine, a cilj skupa je da se trud i rad poljoprivrednih proizvođača valorizuje na adekvatan način, odnosno da im se skrene pažnja na dizajn i način kako da upakuju svoj proizvod i nađu kupca, rekao je sekretar za turizam i preduzetništvo Petar Vujović.

„Namjera nam je bila da organizujemo nešto  nesvakidašnje, drugačije, nešto što će se razlikovati od svih dosadašnjih radionica“, istakao je Vujović.

Postoji proizvod kao suština svakog biznisa, odnosno usluga ali ono što često nedostaje  je kako predstaviti taj proizvod, rekla je predavča na radionici, Jelena Pavićević iz podgoričke komapnije „Benefit Cummunications“ .

„Pakovanje dolazi na kraju, ali je veoma bitno. Pakovanje treba da odražava naša uvjerenja, zrelost samog proizvođača i treba da bude finiš svega onoga što preduzetnik radi u pripremi proizvoda“, objasnila je Pavićević

Ono što preduzetnici treba da urade je da zatraže pomoć, da prikupljanju znanja, da se ujedunjuju, da razmjenjuju iskustva, da putuju, da usvajaju nove tehnologije, nove principe, da vide koji su to faktori koje je je neophodno primjeniti u znanju da bi se sa jedne generacije preduzetnika biznis mogao da pređe na drugu što je veliki izazov, rekla je Pavićević.

Ona je kazala da je bitno kako spakovati proizvod, „kome da ga prodamo, kako da ga prodamo po većoj cijeni, kako da razvijamo što bolje tržište, kako da razvijamo naš bizins. Sve je to nešto što se odnosi na marketing i marketinški pristup, na brižljivi odnos prema planiranju proizvoda, na odnos prema cijeni, prema promociji i načinu i mjestu gdje ćemo i kako to prodati“.

Ispred domaćina, Milić Petrić je rekao da im je bila namjera da učesnicima radionice pokažu njihov proizvod.

Prateći trendove tržišta, porodice Milić i Brinić su se udružile i krenule u realizaciju projekta seoskog gazdinstva koje je prve goste primilo tokom ovogodišnje sezone, naveo je Jovan Brinić drugi suvlasnik gazdinstva sa osam adaptiranih kamenih kuća. On je naveo da su na početku imali tri opcije, da ostave stare kamene kuće da i dalje propadaju, da ih prodaju ili da krenu u njihovu adaptaciju. Odlučili su se za treću, najtežu opciju i nisu pogriješili, istakao je.

„Najteže je da uložimo i renoviramo i vratimo život u staro naselje, ali smo zadovoljni rezultatima,  ponosni na sve naše goste koji su bili kod nas. Naše namjere su da unaprijedimo naš servis i povećamo kvalitet rada i da to prezentujemo budućim gostima“, zaključio je Barbić.

Gazdinstvo Sto Nesta ili Kameno gnijezdo sastoji se od osam kamenih kuća starih od 200 do čak 400 godina i može da primi 24 osobe. Kuće se rentiraju sa kompletnom opremom i konforom jer gosti moraju da osjete taj prostor i u tome su uspjeli, istakli su vlasnici gazdinstva u Đurađevićima.

This slideshow requires JavaScript.