nnn

Na javnoj raspravi o Budžetu, slab odziv NVO

Na današnjoj Javnoj raspravi o Budžetu opštine Tivat za 2017. za NVO sektor, koju je vodila Rajka Jovićević, sekretarka Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode, od oko 70 tivatskih NVO, prisutvovali su predstavnici samo tri organizacije: Djeca Tivta , Egipćani i klub Da Qui.

Radoš Gospić iz Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne uprave je na početku primjetio da je ovo Budžet štednje i razvojni Budžet , da on nije veći od prošle godine a da se za investicije dosta izdvojilo za kapitalni budžet . Predložio je da se prva strana Nacrta, do člana 2. naredne strane, briše, jer ne ide u službeni list, suvišna je i zbunjuje podacima o suficitu i deficitu, te donaciji od 80.000 koja se kasnije ne može naći u dokumentu, kao što se i kapitala donacija od 3 miliona eura, sa 4. strane, ne može naći na prvoj. Gospić je imao nekoliko primjedbi na planirani iznos sredstava za odredjene stavke u Nacrtu Budžeta:

“ Smatrama da ovo povećanje od 70% za službena putovanja ne ide u korak sa štednjom, posebno sada kada i Vlada smanjuje ta sredstva. Nepotrebno je povećavati ih sa postojećih 15.000 na 26.000 e. Takodje i sredstva za socijalnu pomoć se povećavaju 102%, sa 30.000 na 75.000 e, po meni nepotrebno. Kao da smo se svi pretvorili u socijalu. Ali zato treba izdvojiti više za OO Crvenog krsta, veoma važne humanitarne organizacije koja je u 141 godini postojanja. Takodje treba povećati iznos za Službu zaštite koja sada ima veći broj vatrogasaca , pa suma ne može biti ista kao i predhodne godine”.

Džafer Brahimi iz NVO “Egipćani” je zadovoljan načinom na koji ih opština Tivat podržava, posebno na procesu inkluzije njihove djece u redovni obrazovni sistem, pa tako sada čak 115 mališana pohadja osnovnu, a 6 srednju školu:

“I po prvi put ove godine naša djeca od 3 do 6 godina borave u vrtiću, sa ostalom djecom, što je vrlo dobro za njih. Mi smo zadovoljni i zahvalni opštini na pomoći u finansiranju obrazovanja naše populacije ali mjesta za podršku uvjek ima. Posebno za pitanje prostora za koji smo mi smo uputili zahtjev, konkurisali smo i nadamo se da ćete nam izaći u susret, u okviru vaših mogućnosti”.

Govoreći ispred Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti, Boro Pean je istakao da će se zalagati za povećanje budžetskih sredstava za pomoć OO Crvenog krsta, koja se na 8 mjeseci mora iseliti iz svog prostora na Seljanovu, gdje je u planu izgradnja novog objekta, posebno ako se ima u vidu da je ova organizacija ubirala neke prihode u tim starim prostorijama. Pean je, takodje, posjetio da opština Tivat već 10 godina radi na inkluziji djece RE populacije u obrazovni sistem i da je to njeno strateško opredjeljenje, te stoga predlaže da se nadje novi modus za pomoć NVO Egipćani:

“Dobro bi bilo da se jedan dio njihovih planiranih aktivnosti uvede u sistem, da ne zavisi od periodike, neke dobre volje ili sticaja okolnosti za podršku projektima, kao što su konkursi. Da to bude jedan dio sigurnih sredstava za realizaciju programa, da li kroz realizaciju strateških planova ili kao posebna budžetska jedinica. Oni na konkurs za NVO ne bi trebalo da idu sa projektima koji se tiču obrazovanja , jer smo mi kao opština već podvukli značaj inkluzije i obrazovanja kao najrealniju šansu da ova populacija vremenom postigne veći nivo standarda i života. Druga mogućnost za dobijanje sredstava je, kao i za sve ostale subjekte NVO sektora, kroz konkurs za projekte.”

Slavica Vulanović, predsjednica Dječijeg saveza, je zadovoljna podrškom koju ova NVO dobija od lokalne uprave za realizaciju svojih programa i izrazila nadu da će se ona nastaviti i u narednom periodu, na radost djece a u cilju njihovog pravilnog i ispunjenog odrastanja.