NVO sa posebnim statusom dodjeljeno 12.400 e

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama(NVO) donijela je odluku o raspodjeli sredstava NVO sa posebnim statusom u Tivtu, u ukupnom iznosu od 12.400 eura. Glazbeno prosvjetno društvo dobilo je 6.780 eura, KUD „Boka“ Tivat 4.620 eura, a Bokeljska mornarica 809 – podružnica Tivat 1.000 eura.

Na osnovu Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, a u skladu sa Budžetom Opštine Tivat za 2021. godinu, kojim su planirana sredstva u iznosu od 31.000,00 eura namijenjena za raspodjelu  NVO, 40% iznosa se raspoređuje nevladinim organizacijama koje imaju poseban značaj za opštinu Tivat

Organizacije sa posebnim statusom nisu u obavezi da konkurišu za sredstva koja se dodjeljuju putem Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za projekte NVO Opštine Tivat, već im Komisija odobrava sredstva za aktivnosti iz godišnjeg programa, koje predstavljaju aktivnosti od značaja za podizanje kvaliteta rada odnosno usluge NVO, sa ciljem kvalitetnijeg učešća u programima od značaja za opštinu.