NVO Naša akcija nastavlja realizaciju aktivnosti u sklopu IPA prekograničnog projekta „YOUth drive“

Proteklih nekoliko dana NVO Naša akcija nastavlja realizaciju aktivnosti u sklopu IPA prekograničnog projekta „YOUth drive –  Program za jačanje svijesti o pravilnom upravljanju otpadom i osnaživanje donosilaca odluka za preduzimanje akcija.“

Opstina Kotor i NVO Naša akcija potpisali su ugovor o saradnji i sada će zajedno sa opštinama Tivat i Herceg Novi raditi na jačanju svijesti o upravljanju otpadom i uključivanje mladih.  Voditeljica projekta Patricia Pobric imala je priliku da prezentuje aktivnosti u sklopu pojekta, kao i benefite koje donosi partnerstvo lokalne uprave i nevladinog sektora, koje u ovom slučaju uključuje i donacije kontejenera i kanti za komunalna preduzeća, organizovanje edukativnih aktivnosti za mlade, kao i analiza stanja voda i divljih deponija.

Nadalje, u opštini Tivat uručene su donacije IT opreme direktorima Osnovnih škola “ Branko Brinić“ i „Drago Milović“ koje će olakšati pristup online nastavi učenicima ovih institucija.

Projekt „YOUTH DRIVE – Program za podizanje svijesti o pravilnom upravljanju otpadom i osnaživanje zakonodavaca za djelovanje“ sprovodi se u okviru IPA programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, finansiranog od Evropske unije sa više od 232.000 EUR. Projektni partneri su nevladine organizacije, Udruženje za razvoj, okoliš i kulturu EKO ZH iz Širokog Brijega, Bosna i Hercegovina kao nositelj projekta, i NVO Naša akcija.