NVO „Mladi Romi“- Uspješna prva godina projekta

Prva godina projekta „Unapređenje osnovnog obrazovanja – prvi korak ka kvalitetnom srednjem obrazovanju “ koji finansira Romski obrazovni fond završena je 31. jula 2020.
Ovim projektom obuhvaćena su132 učenika romske i egipćanske populacije koji su pohađali završne razrede osnovne škole (osme i devete razrede). Projektom je bilo obuhvaćeno 15 osnovnih škola, u osam opština širom Crne Gore. Učenicima je u toku školske 2019/2020. Godine pružana mentorska podrška nastavnika/profesora. Mentori su sa učenicima radili na praćenju i savladavanju školskog gradiva, motivaciji za učenje, savjetovanju u vezi daljeg nastavka obrazovanja i upis u usrednju školu, a u radu su redovno komunicirali sa roditeljima, ostalim nastavnicima. Mentorska podrška bila je posebno značajna za učenike romske populacije u toku drugog polugodišta ove školske godine, kada se, usljed epidemije virusa kovid-19 nastava odvijala online.
Aktivnostima projekta, a kao odgovor na promjene u načinu obrazovanja, dodijeljeno je 45 tableta sa internet karticama za korisnike projekta, kako bi se olakšalo praćenje nastave na daljinu koja se u tom period organizovala, ali i unaprijedila tehnološka pismenost učenika. Pored sredstava Romskog obrazovnog fonda, koji finansira ovaj projekat, dio donacije u vrijednosti od 3.000 eura obezbijedilo je Ministarstvo prosvjete s kojim je uspostavljena redovna i kvalitetna komunikacija i saradnja u toku cijele školske godine.
Sa korisnicima su takođe realizovane info sesije u školama radi motivisanja za upis u srednju školu. Ističemo da je od ukupnog broja korisnika, njih129 završilo razred u junu, a od 77 učenika u završnom razredu koje sm opratili, srednju školu je upisao u prvom roku 51 učenik. Za mentore smo u februaru ove godine organizovali seminar na temu „Rad sa učenicima koji dolaze iz marginalizovnih grupa“.
NVO Mladi Romi će i u narednoj, školskoj 2020/21.godini nastaviti da radi na premošćavanju jaza u prelasku iz osnovnog u srednje obrazovanje putem pružanja podrške učenicima kojisu u završnim razredima. Projekat i aktivnosti sa učenicima će se nastaviti, a u planu je objava javnog poziva za mentore učenicima za predstojeću školsku godinu.

This slideshow requires JavaScript.