NVO apeluju na loše stanje u obrazovnom sistemu

Podgorica, 22.7.2021.

SKUPŠTINA CRNE GORE
Apel poslanicima / poslanicama

 

Poštovani poslanici/poslanice,

Tražimo od vas da učinite sve što je u vašoj moći i zatražite od predstavnika Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta obavezivanje ovog resora da se posveti jednom od ključnih segmenata društva, a na prvom mjestu pripremi nove školske godine i gradnji nepartitokratskog sistema koji će moći da osmisli i realizuje kvalitetne promjene.

Crnogorski obrazovni sistem pred brojnim je izazovima već duže vrijeme, i nažalost nije se uspio sa značajnim dijelom tih izazova izboriti. Umjesto toga, dodatno je opterećen posljednjih mjeseci. Slabe tačke i greške koje su do sada bile dio obrazovnog sistema su nam poznate, zbog čega moramo da se posvetimo upravo njihovom prevazilaženju, a ne da nastavljamo sličnu praksu kao do sada.

Neposvećenost promjenama koje bi djeci, prosvjetnim radnicima i roditeljima konačno mogle donijeti napredak, znanje i posvećenost, pozivaju na hitnu reakciju. Da li je moguće da se nakon najkompleksnije školske godine ikada, a mjesec prije početka nove, bavimo nastavljanjem politizacije zapošljavanja u obrazovnim ustanovama?! Da li smo nesvjesni koliko nam je političko zapošljavanje lošeg donijelo u obrazovanju do sada?!

Ni prethodnih godina nijesu izglasani pravični zakoni, koji je trebalo da omoguće da se uprave škola biraju na osnovu stručnih kvalifikacija i da se sprovedi obrazovna refoma koja će dati kvantitativne i kvalitativne rezultate. Nijeste adekvatno reagovali kada su nam djeca i prosvjetni radnici i roditelji funkcionisali u eksperimentalnim uslovima i nikad većim socijalnim i obrazovnim razlikama u toku prošle školske godine. Sada morate reagovati jer ne smijemo dozvoliti da se nastave eksperimenti nad našom djecom, koja za oko mjesec treba da se vrate u školske klupe, a niko ne zna kako. Niti postoji plan, niti je zacrtan cilj, a ako ih ima, javnost nije sa njima upoznata jer Ministarstvo sa javnostima šturo komunicira. Djeluje da ni premijer ni potpredsjednik Vlade ujedno i predsjednik Savjeta za prava djeteta, nemaju vremena time da se bave, iako se prevashodno na njih na vrijeme apelovalo. Umjesto odgovora njihove službe obavijestile su javnost o kolektivnom odmoru kompletne Vlade i njenih resora u toku avgusta, što je dodatno podstaklo neizvjesnost koje ne nedostaje od početka epidemije.

Zbog svega navedenog, tražimo da u Parlamentu od resornog Ministarstva zatražite odgovore na sljedeća pitanja:

 • Koji i kakvi modeli organizacije nastave su previđeni za narednu školsku godinu?
 • Da li postoji Protokol o postupanju u kriznim situcijama (zdravstvena
 • kriza) i da li su osigurani uslovi da kao takav bude primjenjiv
 • Da li će biti obezbijeđena sredstva za rad i poštovanje epidemioloških mjera?
 • Da li će škole imati na raspolaganju resurse neophodne za organizaciju nastave?
 • Hoće li sva djeca dobiti besplatne udžbenike?
 • Na koji način i kako će biti promijenjen obrazovani model za djecu sa razvojnim smetanjama i invaliditetom u toku online nastave, a u odnosu na prethodnu školsku godinu?
 • Da li će budžet za prosvjetu biti transparentno raspoređen, i određeni prioriteti u finansiranju kako bi se djeci i nastavnicima stvorili osnovni uslovi za rad u eri informatike, a posebno u toku online nastave?
 • Da li je u planu da se započne sa procesom saradnje resornog Ministarstva sa nastavicima/učenicima i školama/vrtićima i na koji način?
 • Da li će i kako biti obezbijeđena autonomija u radu prosvjetnim radnicima koji su neposredni učesnici nastavnog procesa i obezbijediti im se egzistencija u skladu sa ulogom koju imaju u društvu?
 • Kada će biti izmijenjen Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama kako bi se obezbijedilo zapošljavanje asistenata u nastavi na osnovu ugovora o radu na neodređeno vrijeme, umjesto kao što je do sada slučaj, na osnovu ugovora koji važe „najduže do kraja nastavne godine”.

Tražimo i iniciranje izmjena Opšteg zakona o obrazovanju kojim će se izbor direktora ubuduće urediti na način koji će garantovati transparentnost, profesionalizaciju i depolitizaciju, a na osnovu predloga prosvjetnih radnika, stručne zajednice i nevladinih organizacija. Podsjećamo da su takvi zahtjevi i prethodnih deset godina poslanicima poslati više puta upravo od prosvjetnih radnika, stručne zajednice i nevladinih organizacija.

Udruženje Roditelji

Izvršna direktorica Kristina Mihailović

Prosvjetna zajednica Crne Gore
potpredsjednica Olivera Leković

Akcija za ljudska prava (HRA)

Izvršna direktorica Tea Gorjanc Prelević


Centar za prava djeteta

Izvršna direktorica Rajka Perović 

Juventas

Izvršna direktorica Ivana Vujović

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG)
izvršna direktorica Marina Vujačić

 Forum MNE
Elvira Hadžibegović Bubanja

Unija Srednjoškolaca Crne Gore
generalni sekretar Vladimir Perazić

Društvo defektologa

Predsjednica Svetlana Vukašinović