Nulta tolerancija za nasilje

Današnjim Okruglim stolom “Pričajmo o nasilju” koji su organizovali Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja i Centar za socijani rad, počela je kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“. Ovu globalnu kampanju opština Tivat podržava od 2011 godine. Porodično iskustvo za djecu predstavlja matricu budućeg ponašanja i očekivanja izvan porodice. Nasilje u vlastitoj porodici usvajaju kao obrazac ponašanjja koje se prenosi u partnerske odnose pa budu ili žrtve ili nasilnici. Silvana Mamula iz Centra za socijalni rad Tivat u uvodnom izlaganju je posebno naglasila:

Neophodno je u kontinuitetu razvijati svijest o tome da se nasilje samo od sebe neće smanjiti već naprotiv jačati, ukoliko se sistemski ne daje adekvatan odgovor. U tom smislu je bitno i sa ovog skupa poslati jasnu poruku o nultoj toleranciji kada je u pitanju porodično nasilje i nasilje nad djecom”.

Protokol o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici sa posebnim akcentom na zabranu tjelesnog kažnjavanja djece predstavila je socijalna radnica tivatskog Centra za socijalni rad Željka Stevović:

Cilj protokola jeste uspostavljanje multidisciplinarne saradnje sa jasno razrađenim postupanjima svakog sistema. Porodično nasilje mora biti u fokusu svih institucija, odnosno da svaka institucija ima odgovornost u smislu zaštite žrtava od nasilja u porodici. Naravno, u skladu sa svojim nadležnostima. U svakom konkretnom slučaju voditelj slučaja saziva one stručnjake iz institucija koje su uključene u rad sa porodicom”.

Tokom 2019 godine Centru su prijavljena 23 slučaja nasilja u porodici. Zabilježena su 4 nasilja nad djecom, 17 nad ženama, suprugama ili bivšim suprugama i dva nasilja nad muškarcima. Od organa bezbjednosti, podatke o nasilju u porodici pribavlja i Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja. Broj varira od perioda do perioda kazala je sekretarka Darka Ognjanović i ocijenila spregu  Centra za socijalni rad, policije i tužilaštva:

“Mislim da tu dovoljno brzo se ne reaguje jer se daje neki prostor da se možda, žrtva i predomisli I ponovo vrati u nebezbjedno područje kada ponovo postaje žrtva nasilja a taj period koji prođe, period nekog primirja je vrlo kratak I sve kraći i kraći. I, na žalost, dolazi do toga da trpi najviše porodica, t.j djeca”.

Već prekosutra u saradnji sa medicinskim timom Domom zdravlja i predstavnicima kancelarije za integraciju Roma i Egipćana predviđen je obilazak naselja Lovanja i 7.juli. Nakon toga, fitnes za žene u osnovnoj školi „Branko Brinić“, filmske tematske večeri i okrugli sto „Mehanizmi pomoći i podrške žrtvama trgovine ljudima”. Neće izostati ni sada već tradicionalni kurs samoodbrane. Poslednja aktivnost je radionica o ljudskim pravima koju organizuje Omladinski klub Tivat 10 decembra na Dan ljudskih prava.