novosel

Novosel: Opština nije opstruirala projekat „Lukovića barake“

Opštian Tivat nije odustala od realizacije projekta na lokaciji Lukovića baraka, ali u ovom trenutku nisu stvoreni preduslovi da bi se ušlo u taj aranžman i nije realno očekivati od Opštine da vuče poteze kako to traži NVO „Arsenal“, izjavio je Radio Tivtu, predsjednik Opštine Ivan Novosel podsjetivši da se, „izuzev projekta koji je završen i revidiran“, po tom putanju do sada nije ništa uradilo. „Opština ne snosi odgovornost što nije izgrađen stambeno- poslovni objekat u kome bi, kako je bilo predviđeno, radnicima bivšeg ‘Arsenala’ pripalo 75 stanova“, istakao je Novosel.

Iz NVO „Arsenal“ su zatražili da predsjednik tivatske Opštine odgovori zašto lokalna uprava, kako je naglašeno, opstruira izgradnju 75 stanova za radnike nekadašnjeg „Arsenala“ na barakama.
Pod uslovom da dobije prostor kasarane Lepetane, koji je planiran za gradnju mini olimpijskog sela, „dogovor je bio da Opština bude nosilac posla i isfinansira gradnju stanova, od kojih bi 20 posto pripalo vojsci za rješavanje stambenih pitanja i riješi14 stambenih pitanja za sadašnje stanare Lukovića baraka oslobađajući investotora plaćanja komunalija“, objasnio je Novosel naglasivši da je Opština sa svoje strane uradila sve da se stvore preduslovi za realizaciju tog posla.barake
„Urađen je projekat i njegova revizija, obavljeno ispitivanje terena i uloženo 128.000 eura. Krenulo se, zajedno sa NVO Arsenal, u izradu idejnog rješenja, potom je formirana komisija da bi to konkursno rješenje dobilo neku realizaciju, ali, po mojim saznanjim, bilo je nekih otpora od NVO Arsenal. Oni su odbacili idejno rješenje i tražili da se izmjeni plan kako bi se stvorili preduslovi za gradnju još jednog sprata do nekih zahtjeva oko balkona i drugih sadržaja, što je usporavalo projekat“, naveo je Novosel.
Kako do konkretizacije posla nije došlo, Opština u ovom trenutku nema motiva niti razloga za ulaganja jer za uzvrat ne dobija ništa, istakao je Novosel istakavši da NVO „Arsenal“ to pitanje može da rješava i bez Opštine jer su oni sa državom izvršili transakciju, odnosno 40 posto zemljišta je Ministarstvo odbrane ustupilo nevladinoj organizaciji da bi rješila pitanje nekih svojih zaposlenih.
Crnogorska Vlada je 27. marta 2008. godine donijela Zaključke na osnovu kojih je 75 porodica radnika „Arsenala“, koji su nakon prodaje Arsenala proglašeni tehnološkim viškom u junu 2007. godine stekla pravo da grade stanove na lokaciji Lukovića barake, a za partner u tom poslu imenovala je Opštinu Tivat, Ministarstvo odbrane Crne Gore i NVO „Arsenal“, koji su bili u obavezi da poptišu odgovarajuće ugovore o izgradnji stambeno- poslovnog objekta.
Pošto je lokacija Lukovića bareke je, mimo dvije parcele koje pripadaju Opštini, u vlasništvu NVO „Arsenal“ i Ministarstva odbrane, odnosno države Crne Gore „nije realno očekivati od Opštine Tivat da vuče neke poteze, kako to traži NVO Arsenal, a da se nisu stvorili preduslovi za realizaciju toga projekta“, objasnio je predsjednik Opštine.
U julu 2011.godine tivatska Opština i NVO „Arsenal“ potpisali su Sporazum o regulisanju prava i obaveza na izgradnji stambeno- poslovnog kompleksa „Lukovića barake“. Sporazumom je konstatovano da Opština u zajednički projekat ulaže sredstva za izradu planske dokumentacije, katastarsku parcelu 1581, površine 372 m2, parcelu 1580/2 površine 313 kvadrata i naknadu za komunalno opremanje zemljišta, a da NVO „Arsenal“ ulaže sredstva za izgradnju ne više od 75 stanova i šest stanova koje je ustupila Ministarstvu odbrane.
barake 2Bez obzira na sve, Novosel je istakao da će opet pokušati da razgovara sa resornim minstarstvima i sa ministrima Žugićem i Gvozdenovićem. „Ovu priču smo otvorili i sa premijerom Milom Đukanovićem, tokom njegove posjeti Tivtu i mogu reći da ima raspoloženja da se posao realizuje“, rekao je Novosel navodeći da će Opština , bez obzira što sada nisu stvoreni uslovi zato, projekat podržati oslobađanjem plaćanja komunalija, a treba da vidimo kako da riješemo pitanje zemljišta u vlasništvu Opštine. Opština je, istakoa je, raspoložena da se pitanje riješi u korist radnika koji dugo godina čekaju stanove.
Novosel je naglasio da će Opština i dalje nastojati da dobije prostor kasarne Lepetane na kome je predviđena izgradnja mini olimpijskog sela, koje bi činili fudbalski stadion sa atletskom stazom, sportska dvorana, olimpijski bazen, teniski i golf tereni i rezidencijalni objekti, koji bi projekat učinili održivim, ali bi i privukli investitore.
Svejedno je je li vlasništvo državno ili opštinsko, bitno je da se taj prostor privede namjeni, odnosno da se nađe finnasijski sposoban investitor za taj projekat, konstatovano je na sastanku sa premijerom Đukanovićem , rekao je Novosel naglasivši da će, a ako se to uveže u priču da Opština bude nosilac posla, to biti vezano sa lokaciojom Lukovića barake.
Novosel je rekao da se o izgradnji olimpijskog sela u Lepetanima razgovarlo sa COK- om, a za taj projekat su interesovanje izrazili još neki subjekti.