Sa obuke za TETRA sistem u opstini Tivat

Novi uređaji veze za Službu zaštite

Službi zaštite i spašavanja Opštine Tivat je uručena oprema za digitalnu radio komunikaciju, tzv. TETRA sistem.

Opremu koja se sastoji od 17 ručnih radio stanica i jedne fiksne za Operativno-dežurni centar uručili su predstavnici austrijsko-crnogorske kompanije „Wireless Montenegro“. Ceremoniji primopredaje u prostorijama Opštine Tivat prisustvovao je predsjednik Opštine Ivan Novosel, koji je rekao da je zadovoljan kvalitetom opreme obezbijedjene kroz realizaciju projekta putem sistema javnih nabavki za 2015. godinu i najavio da će naredne godine biti povećan broj jedinica koje će koristiti ovaj sistem.

Paralelno sa montažom opreme, održana je i obuka za zaposlene u Vatrogasnoj jedinici, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Krtoli“, Komunalnoj policiji i Hitnoj pomoći, koje će takodje biti uključene u TETRA sistem Crne Gore. Napredni digitalni sistem već koriste opštinske službe Podgorice, Budve i Kotora. „TETRA“ signalom pokriveno je cijelo crnogorsko primorje i centralni dio Crne Gore, a do kraja godine biće pokriven i sjever Crne Gore“, kazao je Boris Camović, menadžer prodaje u kompaniji Wireless Montenegro.

TETRA sistem omogućava govornu komunikaciju u okviru precizno definisane grupe korisnika. Svaki korisnik normalno radi u svojoj korisničkoj grupi, a ako i kada je to potrebno, dispečer spaja više grupa u jednu zajedničku i omogućava im zajednički rad. TETRA omogućava vezu bez teritorijalnih ograničenja, što znači da se veza može uspostaviti, na primjer, između vatrogasaca u Tivtu, Kotoru i Budvi. Za razliku od analognog, digitalni radio sistem TETRA obezbjeđuje bolje prostiranje signala, povećanu otpornost na smetnje, integraciju prenosa različitih tipova informacija, kao i visok stepen zaštite od prisluškivanja i ometanja.