Novi režim rada JP Morsko dobro

U skladu sa donijetim privremenim mjerama i preporukama Nacionalnog koordinacionog tima za zarazne bolesti i Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom obavještava sledeće:

U periodu trajanja privremenih mjera i preporuka Nacionalnog koordinacionog tima za zarazne bolesti i Instituta za javno zdravlje Crne Gore, a počev od ponedeljka, 16. marta 2020. godine, rad sa strankama će se obavaljati posredno, putem centralne telefonske linije +38233452709 i/ili putem e-mail adrese [email protected].

Ovim putem molimo stranke i zainteresovane gradjane da se pridržavaju donijetih mjera i preporučujemo da se o svojim zahtjevima informišu putem naznačene telefonske linije i/ili e-mail adrese.

Stranke koje su u proceduri otkupa ili predaje dokumentacije po Javnim pozivima za davanje u zakup kupališta i ugostiteljskih terasa, takodje molimo da se prvo informišu na kontakt telefon +38233452709A

Javna otvaranja ponuda će se održavati regularno, u konferencijskoj sali hotela ‘Blue Star’ i to u manjim grupama, u skladu sa preporukama NKT i Instituta za javno zdravlje Crne Gore