Nova ograda oko košarkaškog terena u parkiću

Postavljena je nova ograda oko košarkaškog terena u Malom dječijem parku na Trgu Dara Petkovića.

Radnici Komunalnog preduzeća doo Tivat postavili su panelnu ogradu oko terena kako bi obezbijedili nesmetano korištenje igrališta i parka.

Teren je ograđen ogradom od pletene žice na čeiličnim stubovima visine tri metra.

U parku je prethodno, na dječijem igralištu, postavljena zaštitna mreža kao mjera povećanja nivoa bezbjednosti iznad dijela sa toboganom i drugim dječijim mobilijarom.