Nova linija kredita CKB za agro biznis

U saradnji sa Evropskim investicionim fondom (EIF), CKB je predstavila novu liniju kredita za podršku agro biznisu u Crnoj Gori, namijenjenu malim proizvođačima, odnosno registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.U situaciji sa pandemijom koronavirusa potreba za podrškom proizvodnji je sve više izražena, pa su u CKB, u okviru linije EU mikro kredita, obezbijedili i posebna sredstva za finansiranje agro biznisa: CKB EU mikro kredit za obrtna sredstva i CKB EU mikro investicioni kredit. Krediti se odobravaju u iznosu od 500 eura do 20.000 eura, sa rokom otplate do 36, odnosno do 60 mjeseci, saopštavaju iz CKB.

„Glavna prednost je obezbjeđenje kredita bez hipoteke uz veoma jednostavnu proceduru apliciranja,“ izjavila je Sandra Kordić, izvršni direktor Sektora za poslovanje sa fizičkim i pravnim licima.“Krediti se mogu koristiti za finansiranje obrtnih sredstava kao što su nabavka zaliha, robe, sirovina i slično, ali i za finansiranje investicija u materijalna dobra, kao i za razne vrste nematerijalnih ulaganja. Osnovni uslov za odobravanje kredita je registrovano poslovanje gazdinstva u Crnoj Gori (Rješenje o poljoprivrednom gazdinstvu izdato od Ministarstva poljoprivrede), kao i aktivan račun u bilo kojoj banci minimum 6 mjeseci“.

Više informacija o uslovima i načinu realizacije kredita CKB agro kreditima može se dobiti na email [email protected], pozivom CKB Contact Center 19894 ili u najbližoj poslovnici CKB-a .