Nova knjiga Zorana Poleksića „Split, Trogir i Boka – jedna priča“

Nedavno je objavljena nova, 25.  po redu knjiga crnogorskog publiciste Zorana Poleksića, pod nazivom “Split, Trogir i Boka –jedna priča”. Ostvarenje pisano u formi putopisa čine zapisi autora stvarani prilikom njegovih mnogobrojnih boravaka u gradovima centralne Dalmacije i Boke Kotorske tokom 2019. godine. Motivisanost morskim prostranstvom, drevnim građevinama, vjerskim objektima i drugim kulturno-istorijskim znamenitostima, te sportskim postignućima istaknutih pojedinaca i kolektiva, kako ističe Poleksić, dodatno su mu predjele južnog i srednjeg Jadrana učinili inspirativnijim,  privlačnijim, uzvišenijim.

– Knjigom defiluje čitava galerija ličnosti, mojih poznanika i prijatelja ostvarenih u raznim fruštvenim sferama, te običnih ljudi sa našeg krša i kamena, ali i lični doživljaj Boke i Dalmacije kao jednog, jedinstvenog prostora, nekog mog mikro –univerzuma u kojem funkcionišem sa posebnom emocijom. Generalno, priča je u funkciji integracija i multietničkog sklada, kao i afirmacije identiteta hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori – istakao je Poleksić zanaš radio, naglašavajući podršku projektu od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore.