NKT: Pripremiti jasne preporuke za početak školske godine u redovnom terminu i punom kapacitetu

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) preporučilo je Ministarstvu prosvjete i Institutu za javno zdravlje da pripreme i definišu pretpostavke za početak školske godine u redovnom terminu i u punom kapacitetu.

„Pohađanje nastave, boravak u školi i predškolskim ustanovama imaju nezamjenjivu obrazovno-vaspitnu ulogu. Stoga je potrebno pravovremeno pripremiti jasne preporuke kako bi se na zdravstveno bezbjedan način omogućilo redovno odvijanje aktivnosti u svim školskim i predškolskim ustanovama u državi“, saopšteno je nakon sjednice NKT-a.