NKT o pomorcima

NKT je odlučilo da pomorci koji ulaze iz zemalja stope aktivnih slučajeva MANJE od 25/100K NE MORAJU po dolasku u CG u karantin niti u samoizolaciju.

Pomorcima koji se iskrcavaju u državama stope MANJE od 25/100K, a u tranzitu prolaze ili po iskrcaju borave u državama stope VIŠE od 25/100K, smještaju se po dolasku u CG u karantin od 7 dana nakon čega se mogu prebaciti u kućnu samoizolaciju do isteka 14 dana od povratka.

Pomorci koji se iskrcavaju u državama stope aktivnih slučajeva VIŠE od 25/100K, bez obzira na to koje će države posjetiti u tranzitu do CG, smještaju se po dolasku u CG u karantin od 7 dana nakon čega se mogu prebaciti u kućnu samoizolaciju do isteka 14 dana od povratka.