NKT: Bez novih mjera, ali rigorozne kontrole

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti danas je odlučilo da ne uvodi nove epidemiološke mjere već da pokrene dodatne mehanizme najstrože kontrole poštovanja već propisanih mjera i da pruži direktnu stručnu pomoć medicinskim ustanovama u opštinama sa visokim nivoom lokalne transmisije koronavirusa.

NKT je čvrstog stava da za sada ne treba uvoditi dodatne epidemiološke mjere već podići na najviši nivo stepen discipline odnosno poštovanja već donijetih mjera.

S tim u vezi nadležni inspekcijski organi na državnom i lokalnom nivou dužni su da odmah pokrenu sve raspoložive ljudske i tehničke kapacitete odnosno da se sve inspekcijske službe ekipiraju i angažuju i na jednom zadatku: kontroli poštovanja epidemioloških mjera i sankcionisanju kršenja mjera u skladu sa propisima.

Od nadležnih inspekcijskih organa na državnom i lokalnom nivou se zahtijeva najviša moguća efikasnost i konkretni rezultati i to odmah.

Nacionalno koordinaciono tijelo je odlučilo da u sve opštine, a najprije u one koje su najugroženije nivoom lokalne transmisije na dnevnoj osnovi upućuje članove Kriznog medicinskog štaba sa ciljem pružanja stručne pomoći zdravstvenim ustanovama.

Porast lokalne transmisije mora biti zaustavljen prije početka školske godine koja sama po sebi predstavlja dodatni epidemiološki izazov. Alternativa nedovoljnom poštovanju mjera su dalje restrikcije. Jedini način da to bude izbjegnuto je disciplina svakog pojedinca, istakli su iz NKTa.

Izvor:  RTCG