Nina Milićević: Geometrija u službi energetskih vibracija

Umjetnica Bojana Popović pripada onim stvaraocima koji svoj umjetnički angažman baziraju na likovno – filozofskom pristupu“, rekla je večeras istoričarka umjetnosti, Nina Milićević, otvarajući izložbu “ Space Intensity“ u Tivtu.U njenom radu je utemeljena ideja o prostoru kao idejnom polazištu na kojem gradi svoj umjetnički koncept. Rađene na papiru, uglavnom kombinovanim tehnikama, radovi su joj zasnovani na fenomenu sjećanja jednog prostora u datom momentu. U monohromnosti njenih radova ogleda se upavo njihova složena suština.“

Govoreći o likovnom jeziku Bojane Popović, Nina Milićević je primjetila da je on sveden na korišćenje crne i bijele, sa tek ponekom primesom boje:

Linije su ekspresivne i jasno promišljene, pa tako stvaraju utisak da su upravo one osnov jednog fizičkog i emocionalnog stanja . Njima je stvorena ravnoteža između prošlog i sadašnjeg trenutka, između onog što se odigralo i ono što je ostalo utkano u našoj memoriji.“

Milićević smatra da je emocija ono što suštinsko najduže traje kada govorimo o sjećanjima, zbog toga se na Bojaninim radovima uvjek osjeća dinamična i napeta atmosfera iz koje bukti pregršt emocionalnih stanja:

Kompozicija je apstraktna, svedena na fragmente, dok su geometrija i organski oblici u službi naboja snažnih energetskih vibracija. Ovdje ne možemo govoriti o konkretnim temama i narativima, već više o ideji vizuelne senzacije projektovane ličnim jezikom izražavanja. Snaga kompozicije i tvoračka energija vidljive su u zgusnutom tonalitetu , punoći umjetničkog izraza kao i sugestivnim sijenkama kojima je stvorena dubina , iz kontrasta crnog i bijelog, iz rasparčane cjeline, rađa se jedan novi, metafizički prostor.

Jasnom idejom, intelektom i neiscrpnom kreativmošću i imaginacijom, ova umjetnica uspjeva da pretoči jednu složenu.priču u veoma precizne likovne kompozicije.“, riječi su teoretičarke umjetnosti Nine Milićevic, kojima  je večeras otvorena ova izložba u JU Muzej i galerija Tivat.