Nikola Tesla u borbi protiv kužnih klica

Nov pronalazak Nikole Tesle. Najveći srpski naučenjak današnjega doba, slavni elektrotehničar Nikola Tesla pronašao je i smislio električnu bateriju za ubijanje kužnih klica u vazduhu, koje nanose mnoge bolesti. I ovo je jedan tako koristan pronalazak, da će mu sav svijet biti zahvalan.

„Bosanska Vila“, br. 14-15, str. 239, 30.7. i 15.8.1898.g.