rusenje Lastva

Niče zgrada u dijelu ljetnjikovca Zmajević

U Donjoj Lastvi juče je počelo rušenje prizemne zgrade uz more, dijela nekadašnjeg ljetnjikovca Zmajević, čiji je dio kapija zasvođena voltom, jedan od najznačajnih prostornih markera mjesta. Na njenom mjestu, kako se može vidjeti na info tabli, te kako su nam potvrdili iz Sekretarijata za uređenje prostora i izgradnju objekata, biće izgrađen poslovno-stambeni objekat spratnosti P+2+Pk, ukupne bruto-građevinske površine 544.21 m2. Površina parcele jednaka je površini nekadašnjeg prizemnog objekta, i iznosi 133 m2.

Juče sredinom dana otpočelo je rušenje objekta, uz odnošenje kamena više vjekova stare konstrukcije, koja je decenijama unazad bila u ruševnom stanju. Nekada, dok je funkcionisala ljetnja pozornica u Donjoj Lastvi, u ovom je prostoru bio restoran. Iza ove zgrade, tik uz njenu zadnju fasadu, zid je koji definiše binu ljetnje pozornice, koju opština namjerava da rekonstuiše i vrati istoj namjeni, te je trenutno u fazi izrade studije lokacije, kako bi se pristupilo izradi glavnog projekta.

Opština Tivat izdala je građevinsku dozvolu za rekonstrukciju stambeno-poslovnog objekta, o čemu je izdala Rješenje broj 0903-360-up-204/14 8.septembra 2015.godine. Na info tabli na gradilištu naveden je broj rješenja 0903-360-up 201/14. Shodno Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata, Opština je bila dužna da prije izdavanja dozvole zatraži mišljenje nadležnih institucija, između ostalih i Zavoda za zaštitu kulturnih dobara, što je i uradila, uputivši zahtjev 5.avgusta 2015.godine. Kako Zavod nije dostavio mišljenje u 15-dnevnom zakonskom roku, smatra se da ova institucija nema primjedbi na planiranu rekonstrukciju.

Vlasnik parcele i investitor u izgradnji stambeno-poslovnog objekta je Predrag Milović iz Nikšića.