Nesavjesni ne biraju gdje odlažu smeće

I pored brojnih apela i molbi da se smeće ne odlaže na lokacije koje nisu predviđene za tu namjenu, radnici Službe komunalija tivatskog Komunalnog se i dalje svakodnevno susreću sa nelegalnim odlaganjem otpada.
Tako je bilo i jutros kada su u redovnom obilasku terena i sakupljanju komunalnog otpada naišli na više lokacija gdje je smeće bilo pored kontejnera. Najveći problem ipak je bio kod prodavnice Perta u Dumidranu gdje su kontejneri bili poluprazni dok su pored njih bile odložene velike količine otpada, koje su kako se pretpostavlja tokom noći dovezene kamionom.
Iz Službe komunalija su saopštili da su pokupili i odvezli 9 kubika komunalnog otpada sa te lokacije.