Plaza Plavi horizont

Morsko dobro: Nesmetan pristup plaži Plavi horizonti

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom obavještava zainteresovanu javnost da je na osnovu sprovedenog tenderskog postupka i uz saglasnost Vlade Crne Gore u aprilu 2013. godine zaključilo Ugovor o dugoročnom zakupu kupališta „Plavi horizonti“ u Tivtu sa Qatari Diar Hotel and Property Investment Montenegro d.o.o. sa sjedištem u Podgorici. – kaže se u saopštenju iz ovog preduzeća.

Režim korišćenja navedenog kupališta utvrđen je Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za 2016. – 2018. godinu , a koji je donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore. Ovim putem, Javno preduzeće želi istaći da je sa navedenom firmom u pripremi potpisa Aneksa ugovora, te da će u 2016. godini navedeno kupalište zadržati režim funkcionisanja iz prethodne, 2015. godine, što podrazumijeva nesmetan pristup svim posjetiocima čitavom njegovom dužinom – zaključuje se u saopštenju.