Nepoštovanje reda vožnje linijskog prevoza u Tivtu

Posljednjih nekoliko godina tokom ljeta gradski prevoz izaziva pažnju i rekacije korisnika zbog kašnjenja i nepoštovanja reda vožnje linijskog autobuskog prevoza na području opštine. Brojni su poziiv i pritužbe koji stižu i redakciji Radio Tivta.
Za potpuniju informaciju i njihovo objašnjenja kašnjenja autobusa pokušali smo da dobijemo i „Blue Line“, ali nismo uspjeli jer se nisu odgovarali na poziv i poruke.
Sa pritužbama zbog kašnjenja autobusa na liniji Tivat- Lepetane – Tivat upoznati su u Sekretarijatu za komunalnu djelatnost, saobraćaj i energetsku efikasnost. Autobusi hercegnovske firme „Blue Line“ koja je odabrana na tenderu, trebalo bi na toj lniji da po redu vožnje saobraćaju na svakih sat vremena. Međutim, kako se ta linija produžava do Kotora dolazi do značajnih kašnjenja pa se dešava da putnici čekaju i po sat vremena duže mimo najavljenog termina u polascima. Pritužbi ima i na velike gužve u autobusima koje se dešavaju baš zbog kašnjenja.
„Mi smo početkom godine utvrdili novi plan linija i raspisali javni poziv na koji se jedino javilo saobraćajno preduzeće „Blue Line“ iz Herceg Novog čiji autobusi bi trebalo da saobraćaju na način na koji je taj red vožnje ovjeren i objavljen. Ispostavlja se da, prema informacije koje dobijamo o sa terena to baš i nije slučaj. Da li se opravdanje dijelom može naći u povećanim gužvama u saobraćaju nismo baš sigurni jer je za očekivati da se baš gužve u saobraćaju za vrijeme turističke sezone povećaju, ali je u svakom slučaju neophodno i da prevoznik adekvatno odgovori tim gužvama“, navela je sekretarka Sekretarijata za komunalne djelatnosti i saobraćaj Tatjana Jelić navodeći da je problem nepoštovanaj reda vožnje i na liniji Tivat.-Radovići- Plavi horizont – Luštica bay gdje će takođe insistirati da se red vožnje poštuje. Navodeći da su slučaj prijavili Komunalnoj inspekciji u sekretarijatu se nadaju da će naići na razumijevanje kod prevoznika, što je na dobrobit građana i korisnika gradskog prevoza.
U organizaciji resornog sekreatrijata u posljednjih par mjeseci završena je rekonstrukcija autobuskih stajališta. U taj posao investirano je 5 hiljada eura. Zamjenjena su polomljena stakla i postavljene kasete sa objavom reda vožnje. I to sada izgleda ljepše nego ranije, ističu iz Sekretarijata.
„Takođe uklonili smo i određeni broj reklamnog materijala koji je lijepljen na stajalištima“, kazala je Jelić i apelovala na građane, privredne kolektive, preduzetnike da to više ne čine jer autobuska stajališta nisu mjesto za oglašavanje i reklamiranje, to je prekršaj.
Iz Sekretarijata su najavili da namjeravaju da autobuska stajališta u narednom periodu dodatno modernizuju jer je plan da rade projekte i da konkurišu kod nekih fondova za njihovo finansiranje.