Neophodna bolja organizacija sakupljača sekundarnih sirovina

Sakupljači sekundarnih sirovina moraju biti bolje organizovani, kolektivno djelovati i imati odgovarajući prostor, kao i vozila i alate, poručili su iz NVO “Mladi Romi”. Izvršni direktor te NVO, Samir Jaha, rekao je agenciji Mina da treba stvoriti odgovarajuće legislativne pretpostavke, kako bi zakoni i propisi prepoznali individualne sakupljače sekundarnih sirovina. Na taj način, kako je rekao, omogućila bi se njihova evidencija.

“Treba da postoji registar u kojem bi se oni mogli evidentirati, kao što je to slična praksa, recimo, za poljoprivrednike”, rekao je Jaha. Sakupljači sekundarnih sirovina su, kako je naveo, čuvari planete jer doprinose smanjenju otpada i zaštiti životne sredine.

NVO “Mladi Romi” je, u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje, pripremila inicijativu za izradu standarda zanimanja, i razvoj stručne kvalifikacije. Sektorska komisija za rudarstvo, metalurgiju i hemijsku tehnologiju, odbila je inicijativu.  Jaha je kazao da je rješavanje tog problema važno za Romsku zajednicu, ne samo zbog smanjenja broja nezaposlenih, već i zbog ispunjavanja kriterijuma iz pristupnog poglavlja 27.