Neobična gljiva na Tivatskim Solilima

Tokom istraživanja gljiva u rezervatu Tivatska Solila, dr Gordana Kasom registrovala je i neobičnu gljivu u narodu poznatu kao kobaltna kora Terana caerulea (plavi baršun, kobaltna kora) je gljiva tamno plave boje (specifični epitet caerulea u imenu vrste znači tamno plav). „Saprobna je vrsta koja živi obično u toplim, vlažnim šumama, i to na donjoj strani palih grana i trupaca listopadnog drveća (morate okrenuti pale grane sa polegle strane kako bi registrovali njeno prisustvo). Nije česta vrsta. Kod nas zabilježena u Herceg Novom, te na obali Skadarskog jezera i sada u Tivatskim solilima“.

Kako su kazali, plodonosna tijela se javljaju tokom cijele godine.