1

Nelegalna gradnja u zoni morskog dobra

Obilaskom zone morskog zone morskog dobra na području opštine Tivat, iz Sluđbe kontrole JP „Morsjko dobro konstatovali su izvođenje radova bez odobrenja na tri lokacije.

Radovi bez odobrenja na Opatovu gdje se radi sancija mula, u dijelu obale ispod katastarske parcele br. 70 K.O. Donja Lastva, konstatovani su krajem proteklog mjeseca.2 Na lokaciji Opatovo, ispred katastarske parcele br. 370/1 K.O. Lepetani evidentirani su radovi bez dozvole na izgradnji mula – ponte dimenzija (4m x 5m).
Izgradnja novog mula na toj lokaciji započeta je 15.jula prošle godine, kada su iz Službe za kontrolu zone morskog dobra konstatovali da se ispred kat. parcele 370/1 K.O. Lepetani izvode radovi na uredjenju stepeništa i izgradnji novog mula.
Iz Morskog dobra su o nelegalnoj gradnji u zoni morskog dobra na dijelu tivatske obale sačinili zapisnik i o tome obavjestili Upravu za inspekcijske poslove.