vrtic 2

Nedostatak prostora u vrtiću

Na startu školske godine JPU „Bambi“ Tivat naišla je na prepreku kada je u pitanju prostor. Ove godine je upisano više od 100 djece nego prošle godine. Direktorica Jasna Vujović objasnila je da je pozitivno to što se natalitet povećava, ali se mora misliti na izgradnju novog ili rekonstrukciju vrtića u Donjoj Lastvi, da bi problem oko upisa i broja djece u centralnom vrtiću bio riješen.

U Donjoj Lastvi upisano je 208 djece, u jaslicama 58, u mladjoj i srednjoj grupi 75, u starijoj i mješovitoj grupi 75 djece. U Radovićima smo upisali 23 djece, ima mjesta za jos sedmoro djece uzrasta od 3-6 godina. U Tivtu je upisano u mladjoj i starijoj jaslenoj grupi upisano je 135 djece, u mladjoj i srednjoj vaspitnoj grupi je upisano 180 djece, a u starijim grupama 147, što ukupno iznosi 462 upisane djece. U vaspitnoj jedinici u Tivtu je došlo do problema, jer nam je upisano 56 djece više nego što vrtić može da primi. Ali to smo dogovorili sa gradonačelnicom Snežanom Matijević koja nam je maksimalno izašla u susret, da pregradimo jedan dio naše trpezarije i poslala nam je dvije arhitektice koje su napravile projekat i tako smo riješili privremeno problem prostora, i tu smo smjestili srednju jasličnu grupu sa 28 djece. Taj projekat je Opština Tivat i finansirala, na kraju je sve ispalo kako treba. Ostalu djecu, ono do 56, smo rasporedili po grupama tako da smo ih malo ojačali, ali sve funkcioniše. Neku novoupisanu djecu smo morali da prebacimo u Donju Lastvu zato što je tamo bilo mjesta, iako oni mjestom boravka pripadaju Tivtu“- rekla je Jasna Vujović.

Kao novina ove godine djeca RE populacije su uključena u redovni vaspitno-obrazovni program, njih 26, i pohadjaće vrtić zajedno sa ostalom djecom da bi što bolje savladali jezičku barijeru ali i da bi ovo postala praksa, da se mogu upisati redovno u osnovnu školu.
Samohrani roditelji plaćaju 50% nižu cijenu od one koju je odredila ustanova, dok korisnici MOP-a ne plaćaju boravak u vrtiću.