Naučnici dokazali: Životinje mogu predosjetiti zemljotres

Kažu da je zemljotres prirodna pojava koja ne može da se predvidi, međutim postoje priče o tome da se životinje čudno ponašaju uoči potresa.

Da li je istina da životinje mogu predosjetiti zemljotres ili ne pitali smo magistra bioloških nauka Ivana Ivanovića: “Svaka vrsta životinje reakcije ispoljavaju na drugačiji način. Tako kod mačaka imamo promjene u raspoloženju, one mogu da otkriju promjene atmosferskog pritiska, deformacije zemljišta i promjene gravitacije. Kod pasa je njuh jako razvijen, primjera radi kod čovjeka imamo razvijenih pet miliona olfaktornih ćelija, dok je kod psa razvijeno 200 miliona olfaktornih ćelija”.

Poznato je da je prije zemljotresa u Albaniji došlo do promjene ponašanja pasa i mačaka zabilježenih na video snimcima, što je dovoljan indikator da životinjske vrste imaju mogućnost predvidjeti prirodnu pojavu kao što je zemljotres: “Kažu da bi trebalo raditi na utvrđivanju pojedinačnih indikatora, šta je to na šta životinje konkretno reaguju ili je to proizvodnja kumulativnog efekta nadražaja kod životinja koje uslovljava tu reakciju, odnosno predviđanje tih meteoroloških, hidroloških ili seizmičkih aktivnosti, neposredno prije pojave”, zaključio je Ivanović.

Američki naučnici tvrde da životinje mogu da predosjete zemljotres jačine do 5 stepeni Rihterove skale i da je procenat sigurnosti predviđanja 80 %, što su potkrijepili podacima da je od 1983. do 1985. u predjelu zaliva San Hoze nekoliko dana prije zemljotresa prijavljen bijeg velikog broja pasa i mačaka od svojih vlasnika.

Photo: albaniandailynews.com