Nastavnička vijeća da predlože v.d. direktora

Sve osnovne i srednje škole, kao i vrtići u Crnoj Gori dobile su juče dopis Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta na čijem čelu je Vesna Bratić, kojim se  obavještavaju da nastavnička vijeća u narednih 15 dana predlože vršioce dužnosti dierktora, kako bi uključili i kolektive u cilju iznalaženja najboljih rješenja.

“Shodno Zakonu o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju Crne Gore, molimo vas da nam Nastavničko vijeće/Upravni odbor dostavi mišljenje o izboru v.d. direktora vaše ustanove u roku od 15 dana od dana prijema ovog mejla”,  saopšteno je Danu iz tog resora.

S obzirom na to, kako kažu, da su se pojavile nejasnoće u tumačenju dopisa koji je upućen od strane MPNKS, ukazuju da je dopis poslat u cilju omogućavanja učešća prosvjetnih radnika u svim fazama njihovog rada, kao i iznalaženje najboljih rješenja.

“Traženo mišljenje nije opšte obavezujuće, već MPNKS nastoji da u svom radu prilikom postavljanja organa rukovođenja u školama, uzme u razmatranje stavove prosvjetnih radnika”, napominju u MPNKS.

Potpredsjednica sindikata Stanka Vukčević kazala je za Dan da u Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju ne postoji član na osnovu kojeg nastavnička vijeća mogu da predlažu v.d. direktore.

“Na sastanku sam im rekla da v.d. direktore ne mogu birati nastavnička vijeća, a ponajmanje školski odbori jer to nije njihova nadležnost. Nije moguće izabrati v.d. direktore jer konkurse, kad dođe vrijeme za to, raspisuju direktori koji su u mandatu. V.d. direktore može da postavi samo ministarka”, upozorava ona.

Prema njenim riječima škole nijesu obavezne da postupe po obavještenju zato što nema v.d. direktora.

“Da bi škole mogle to da primijene, one se moraju pozvati na odgovarajući član zakona u ovakvim situacijama. Predložila sam da se odloži primjena izmjena i dopuna zakona iz oblasti obrazovanja za septembar mjesec, zato što je nemoguće odrad iti svu proceduru koja je predviđena. Predočila sam im da se prvo moraju izvršiti izmjene i dopune akta o sistematizaciji i statuta vaspitno-obrazovnih ustanova, pa tražiti saglasnost od minitarstva za te izmjene, pa se te izmjene moraju oglasiti na oglasnim tablama vaspitno-obrazovnih ustanova, i tek nakon toga sazvati školski odbori koji treba da donesu od luku za raspisivanje konkursa. A to se za jedan mjesec ne može završiti”, ističe Vukčević.

Izmjenama Zakona o opštem obrazovanju koji je 4. juna objavljen u Službenom listu, a na snazi je od 12. juna je propisano da se u roku od mjesec dana izaberu novi školski odbori i raspiše konkurs za izbor novih direktora u svim obrazovnim ustanovama u CrnojGori.

Ranije je objavljeno da se očekuje smjena oko 400 direktora i 600 njihovih pomoćnika. Ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić je nedavno u Skupštini Crne Gore poručila da svi direktori koji su kršili zakon treba sami da podnesu ostavke.