Nastavljeni radovi na šetalištu Belane

Radovi na izgradnji šetališta Belane, I faza nastavljeni su danas, rekao je vd direktor Direkcije za investicije, Budimir Cupara.

„U toj fazi  predviđeni su armirano betonski radovi, radovi na hidrotehničkim instalacijama- atmosferska i jedan dio fekalne kanalizacije, dio cjevovoda, radovi na postavljanju kablova za električne instalacije, odnosno instalacije slabe struje, telekomunikacije, instalacije javne rasvjete i postavljanje određenih ormara za napajanje objekata i napajanje ormara za javnu rasvjetu“, objasnio je Cupara.

On je istakao da su pripremni radovi počeli prije dva dana, a danas su se radile trase za šetnicu od mula Petkovića prema plaži Belane. Izvođač radova je podgorička firma MCG.

Uslovi za nastavak radova stekli su se prije dva mjeseca kada su u budžet opštine prispjela sredstva od kojih će se finansirati izgradnja određenih objekata koji su predviđeni Programom uređenja za ovu godinu, a investicije će se realizovati u posljednjem kvartalu ove godine, rekao je Cupara.

„Radovi će se izvoditi na sve tri dionice i predviđaju izgradnju određenih potpornih zidova i određenih elemenata koji su potrebni za rekonstrukciju mula. Šetalište je dužine oko 400 metara, a obuhvata potez od mula kod kuće Faža pa sve do žičane ograde na samom kraju gdje počinje dio uvale koji je u vlasništvu HTP Mimoza i dijelom opštine Tivat“, objasnio je direktor Direkcije.

Preostali radovi koji su planirani da se završe do kraja ove, odnosno početkom naredne godine iznose 111.873,61 eura.

Cupara je podsjetio da je Ugovor o izgradnji između Opštine i izvođača potpisan u septembru 2019. godine. Izvođač je u posao ušao iste godine krajem oktobra, a  radovi su zbog korona virusa, a kasnije nedostatka finansijskih sredstava prekinuti u martu prošle godine. Po zaključenom ugovoru u projekat je predviđeno da se uloži  499.800, 83 eura, a radovi su izvedeni u vrijednosti od 387.927,22 eura eura. I taj iznos je plaćen izvođaču.

„Izvođač je bio u obavezi da posao završi u roku od 180 dana. S obzirom da su radovi izvođeni oko četiri mjeseca logično bi bilo da se ostatak posla završi u roku od dva mjeseca. Međutim, zbog prirode posla, a i zbog toga što se radovi izvode u dva termina, preostali poslovi biće završeni najkasnije za četiri mjeseca.

Kroz fazu II na budućem šetalištu predviđeno je da se gradi dio sa kafeterijom – vidikovcem. To će se nalaziti na najširem dijelu šetališta, naspram otvorenog bazena, kao i drugi infrastrukturni plažni objekat koji će se nalaziti na lokaciji gdje je trenunto postavljen plažni bar.

Naspram vidikovca u drugoj fazi će se graditi ponte, a u nastavku otvoreni bazen u ljetnjem periodu, dok će u zimskom periodu to biti privezište za barke, odnosno mandrać.

„Po projektovanom rješenju radovi faze II iznose oko milion eura. Opština je te radove kandidovala za kapitalni projekat kod Ministasrtva finanisja po predlogu koji smo poslali početkom ovog mjeseca. Ukoliko nam iz  Ministasrtva izađu u susret onda bi radili kompletnu realizaciju druge faze koji obuhvata izgradnju bazena i ponti, infrastrukturni plažni bar i dio koji se odnosi na vidikovac sa pratećim sadržajima“, istakao je Cupara.

FOTO: Radio Tivat

This slideshow requires JavaScript.