Nastavlja se realizacija projekta SHAREMED

Kao jedan od deset partnera iz osam mediteranskih zemalja koji realizuju projekat „SHAREMED” (Sharing and enhancing capabilities to address environmental threats in Mediterranean Sea- Razmjena iskustava i osnaživanje kapaciteta za pružanje odgovora na prijetnje po ekosistem Mediterana), Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore u Kotoru nastavlja sa implementacijom projektnih aktivnosti, iako se one uslijed pandemije COVID-19 najvećim dijelom odvijaju online.

Rukovodilac projekta sa Instituta za biologiju mora Dr. Slavica Petović ističe da je cilj projekta SHAREMED da poveže i poveća sposobnosti mediteranskih, regionalnih i lokalnih vlasti, kao i naučne zajednice, za zajedničku procjenu i eventualno ublažavanje prijetnji po ekosistem Sredozemnog mora.

Partneri na  projektu, koji je zvanično započeo 1.oktobra 2019.godine a trajaće 33 mjeseca, su  naučni instituti i visokoškolske institucije koje se bave istraživanjima pritisaka na ekosistem Mediterana, a dolaze iz Italije, Španije, Malte, Slovenije, Hrvatske, Francuske, Portugala i Crne Gore. Ukupna vrijednost projekta, prihvaćenog na temu Održivog turizma u okviru poziva Interreg Mediteranskog transnacionalnog programa 2014-2020, je 3,100,000.00 €, od čega je Institutu za biologiju mora UCG opredijeljeno 70,000.00€.

“Problematika kojom se projekat bavi odnosi se na usaglašavanje strategija koje se primjenjuju na Mediteranu u oblasti analize morskog ekosistema i sistema njegove zaštita. Početni sastanak je održan u Trstu u februaru ove godine, a zbog trenutne epidemije sve aktivnosti su se prebacile na online sistem,” objašnjava Dr. Petović, dodajući da se svakog mjeseca održavaju sastanci upravnog odbora projekta na kojima se sumiraju sprovedene aktivnosti i planiraju nove.

Zbog lakšeg usaglašavanja metodologije rada definisane su tri zone istraživanja, odnosno tri radne grupe- za Sjeverno-Jadranski region, Sicilijanski kanal i područje Sjevero-zapadnog Mediterana. U toku je prikupljanje postojećih podataka i analiza primjenjenih metoda koje će u kasnijoj fazi biti testirane.

Za decembar je planirano održavanje radionice kojoj je domaćin Univerzitet sa Malte, gdje će biti predstavljeni neki od većih mediteranskih projekata iz oblasti ekologije, zagađenja i zaštite u cilju analize primijenjenih metoda i dobijenih rezultata. Istovremeno, svaki od partnera prikuplja relevantne informacije na lokalu.

“Jedna od aktivnosti projekta je i prepoznavanje i umrežavanje lokalnih i nacionalnih organa upravljanja i naučnih institucija, kako bi zaključci i preporuke do kojih budemo dolazili tokom i nakon implementacije SHAREMED projekta bili uklopljeni u lokalne i nacionalne politike i dosljedno sprovođeni. U tom smislu, Institut za biologiju mora je prepoznao sve relevantne subjekte u Crnoj Gori, a u okviru projekta planira i organizaciju radionice u Kotoru, kako bi dodatno osnažio buduću saradnju,” ističe Dr. Petović.

Između ostalog, cilj SHAREMED projekta je stvaranje zajedničke baze podataka i izrada atlasa mapa stanja i opasnosti, kako bi pojave mogle integrisano da se posmatraju i zapažaju pojave putem zajedničkog portala, a time poboljša i mogućnost predviđanja. Istražiće se i potencijali novih metodologija posmatranja i definisati mape budućeg zajedničkog puta, smjernice i akcioni planovi.