flautisti

Nastavak 13.muzičke radionice za duvače

U organizaciji NVO „Ars Praesentia Boke Kotorske“, a u saradnji sa Muzičkom školom, u Tivtu je danas nastavljena muzička priča 13. Međunardne radionice za duvačke instrumente, koja je započela radionicom saksofona, od 3-10.avgusta. Drugi dio, sa preostalim duvačkim instrumentima trajaće do 26.avgusta.

Radionica je i ove godine okupila veliki broj polaznika, njih 70 – tak imaće priliku da se kroz individualni rad, kamernu muziku, orkestar i koncerte druže sa eminentnim profesorima iz: flaute, oboe, klarineta, fagota, trube, horne, trombona, kamerne muzike i orkestra.
Polaznici dolaze iz zemalja okruženja, Crne Gore, Ukrajine i Rusije, a sa polaznicima će raditi profesori, Marina Nenadović, Aleksandar Burkert – flauta, Bojan Pešić – oboa, Ognjen Popović, Veljko Klenkovski i Sofija Molčanova- klarinet, Nenad Janković – fagot, Mladen Đorđević – truba, Nenad Vasić – horna, Aleksandar Benčić – trombon i Laslo Dieneš – orkestar.
Novo ime ove godine je profesor flaute, Aleksandar Burkert, umjesto profesorke Nataše Paklar Marković iz Slovenije, saopštili su organizatori