Nasilje nije privatna stvar porodice

U Multimedijalnoj sali Opštine Tivat, kao dio kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” održano je predavanje “Pričajmo o nasilju”.

Treću ovonedeljnu aktivnost sprovodi Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja Opštine Tivat. Omogućio je da zaineresovani još jednom čuju i razmjene mišljenja o problemu čijem rješavanju svi možemo doprinijeti. Nakon što je prisutne u ime Opštine Tivat i Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja pozdravila samostalna savjetnica za ljudska i manjinska prava Ivona Vukajlović predavanje je održala Mirela Ramčilović iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Ona je iznijela podatke istraživanja koje je radio UNDP u saradnji sa Ministarstvom a u okviru programa podrške antidiskriminacionim politikama i politikama rodne ravnopravnosti.

 

Istraživanje je pokazalo da je svaka druga žena iskusila nasilje makar jednom u životu, a samo u toku 2018. godine, svaka peta žena je bila žrtva nekog oblika nasilja. Uvriježeno mišljenje među populacijom je da se nasilje dešava samo siromašnima, neobrazovanima, da su nasilnici alkoholičari, psihički bolesnici. Međutim, sva istraživanja su pokazala da to uopšte ne mora da bude tačno. Dakle, nasilnik može da bude bilo ko a velika je vjerovatnoća da će neko biti nasilnik ukoliko je živio u porodici u kojoj je doživljavao nasilje ili bio pasivni posmatrač. Literatura i istraživanja koja su vršena na tu temu pokazuju da je čak 7 posto veća vjerovatnoća da će neko ko je živio u porodici u kojoj se vršilo nasilje i sam biti nasilnik”.

Mirela Ramčilović je jedna od 8 sertifikovanih trenerica u Crnoj Gori za oblast trgovine djecom, dječjeg prosjačenja i prisilnih ranih brakova, u okviru Programa koji je sproveo UNICEF u saradnji sa Kancelarijom za borbu protiv trgovine ljudima i Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu. Predavačica je na edukacijama o zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja nad djecom, koju Ministarstvo za ljudska i manjinska prava realizuje već pet godina.

Što se tiče konkretnih akcija kada je nasilje u pitanju, Ministarstvo nema nadležnost jer ono kreira politike u saradnji sa ostalim institucijama. Pored Zakona o rodnoj ravnopravnosti koje je naše Ministarstvo kreiralo i čiju implementaciju sprovodi, tu su, prije svega, Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, Krivični zakonik, Porodični zakonik i neki drugi. Naše Ministarstvo šta radi? To su aktivnosti koje su usmjerene na jačanje kapaciteta institucija jer se dešava da sami službenici u institucijama ili ne razumiju ili sami, na žalost, podržavaju stavove većine da je nasilje nešto što je privatna stvar porodice. Ipak, situacija se mijenja a to govore podaci o prijavljenim slučajevima nasilja koji su iz godine u godinu veći. Ono što naše Ministarstvo pokušava jeste da kroz mjere i aktivnosti koji su nekim našim strateškim dokumentima planirani uspostavi sistem rodne ravnopravnosti, odnosno društvo jednakih šansi i za žene i za muškarce”.

Kampanja“16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” počela je 25. Novembra na Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama i traje do Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra. Samostalna savjetnica za ljudska i manjinska pitanja u Sekretarijatu za mlade, sport i socijalna pitanja Ivona Vukajlović najavila je naredne aktivnosti. Već u ponedeljak (2.12) u 11 sati, u saradnji sa OŠ “Branko Brinić” je fitnes za žene, čas koji će održati profesor fizičkog a na koji su sve pozvane. Projekcije filmova sa temom nasilja planirane su za utorak, srijedu i četvrtak (3.,4. i 5. Decembra) od 19 časova u Multimedijalnoj Sali opštine Tivat.

Sa Odjeljenjem za borbu protiv trgovine ljudima, u srijedu, 4. decembra, biće održano predavanje Sonje Perišić Bigović  „Mehanizmi pomoći i podrške žrtvama trgovine ljudima“. U  saradnji sa Aikido Akademijom Tivat, Odjeljenjem bezbjednosti Tivat i SMŠ „Mladost“ biće organizovani kursevi samoodbrane za žene, 5. i 6. decembra a radionica „Ljudska prava“ planirana je za utorak, 10. decembra u 17 časova, u Omladinskom klubu Tivat. Tom radionicom koja se održava na Dan ljudskih prava biće završena kampanja “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”.